Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.05.2022
0
Spotkania

3 maja 1791 r. po burzliwej debacie sejm przez aklamację przyjął ustawę rządową regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony przez Sejm Czteroletni (zwanym Sejmem Wielkim) pierwszy w Europie, drugi na świecie, niezwykle doniosły akt prawny kształtował polską demokrację.

Akt prawny, już w preambule, definiował okoliczności i zmiany jakie Konstytucja 3 Maja wnosiła formując demokratyczny ustrój polityczny Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Spotkania

Zbrodnię katyńską trzeba rozważać jako konsekwencję ciągu wydarzeń, zapoczątkowanych paktem Ribentropp-Mołotow i agresją ZSRR 17 września 1939 roku. Spośród wziętych do niewoli polskich jeńców wydzielono oficerów, po przeprowadzonych z nimi rozmowach, Sowieci zorientowali się, że nie zrezygnują oni z walki o wolną Polskę. Miejscem kaźni jeńców osadzonych w obozie w Kozielsku stał się las katyński koło Smoleńska. Ofiary ginęły od strzału w tył głowy.

Czytaj więcej

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.04.2022
0
Spotkania

.

Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 31 marca b.r. zebrani wysłuchali wspomnień Adama Jurczyka związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r. w Jaśle.

Czytaj więcej

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

02.03.2022
0
Spotkania

Niezłomnymi, bo nie dali się złamać czerwonemu najeźdźcy – czy to trwając na posterunku w lesie, czy zachowując godną postawę w śledztwie. A przyszło im walczyć w wyjątkowo trudnej, można powiedzieć beznadziejnej sytuacji, kiedy Polska została zdradzona przez sojuszników i oddana w ręce Stalina, a w starciu z wrogiem – potęgą sowieckiego imperium nie mieli żadnych szans.

Czytaj więcej

Jasło – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Jasło – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

17.12.2021
0
Spotkania

Mija 40 lat od zbrodni stanu wojennego. Sowiecka marionetka gen.  Jaruzelski ogłosił wojnę z buntującym się narodem – wprowadził stan wojenny.

Do dziś nie znamy dokładnej liczby ofiar ani nazwisk katów. Zbrodniarze tacy jak gen. Jaruzelski i jego poplecznicy nigdy nie ponieśli kary, nie zostali rozliczeni za dramat tysięcy Polaków represjonowanych, torturowanych, mordowanych za to, że wystąpili przeciwko totalitarnemu reżimowi, by walczyć o wolność i suwerenność Ojczyzny.

Czytaj więcej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

14.11.2021
0
Spotkania

Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości co roku nam przypomina jak wielki trud dla Polski podejmowali nasi przodkowie przed 100 laty. Powinno to być dla nas przykładem dziś. W obliczu obecnych zagrożeń i wyzwań, które niewątpliwie stoją przed Polską i których szczególnie w ostatnich dniach jesteśmy świadkami, tym bardziej musimy pozostać zjednoczeni i gotowi do podjęcia trudu obrony niepodległości. Wyrażającego się nie tylko w obronie granic, ale także w obronie prawdy i dobrego imienia naszego Narodu. Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, tym bardziej dziś w dobie dezinformacji, wojen hybrydowych i „kulturowej kolonizacji”, musimy pozostać wytrwali w obronie naszych wartości i suwerenności Polski.

Czytaj więcej

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – obchody w Jaśle.

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – obchody w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

21.10.2021
0
Spotkania

W tym roku obchodzimy 37. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października to również Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w PRL, wielkim patriotą i kapłanem.

Czytaj więcej

Dzień Wolności i Solidarności w Jaśle.

Dzień Wolności i Solidarności w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

04.09.2021
0
Bez kategorii

31 sierpnia b.r. odbyły się w Jaśle uroczystości związane z 41. rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Przed rozpoczęciem uroczystości przy tablicy na grobie matki działacza jasielskiej „Solidarności” Jerzego Polaka zebrali się jego najbliżsi.

Czytaj więcej

Jasło uczciło 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jasło uczciło 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.05.2021
0
Spotkania

Mija 230 lat od momentu uchwalenia przez Sejm Czteroletni (zwanym Sejmem Wielkim) pierwszego w Europie, drugiego na świecie, niezwykle doniosłego aktu prawnego kształtującego polską demokrację. 3 maja 1791 r. po burzliwej debacie sejm przez aklamację przyjął ustawę rządową regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Czytaj więcej

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2021.

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2021.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

02.03.2021
0
Spotkania

10 lat temu, 1 marca 2011 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pomimo pandemii władze samorządowe nie zrezygnowały z organizacji jasielskich obchodów tego święta, chociaż w tym roku były one bardziej skromne.

Czytaj więcej