Wesołych Świąt.

Wesołych Świąt.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

16.12.2017
0
Wiadomości

13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

13 grudnia – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.12.2017
0
Wiadomości

W dniu 13 grudnia b.r., w 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbędą się w Jaśle uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Plan uroczystości:

10:00 – otwarcie wystawy pt. „Anna Walentynowicz – Legenda „Solidarności” (Dom Pielgrzyma przy Kościele Farnym w Jaśle).

10:15 – biografia Anny Walentynowicz – prelekcja Artura Brożyniaka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

10:45 – Anna Walentynowicz jako babcia i matka – spotkanie z Piotrem Walentynowiczem, wnukiem Anny Walentynowicz.

17:00 – Koncert „Młodzież pamięta” (JDK w Jaśle).

18:00 – Msza Święta w intencji Ofiar Stanu Wojennego i ś.p. Anny Walentynowicz (Kościół pw. św. Stanisława BM w Jaśle).

19:00 – złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Czytaj więcej

Jasło u progu niepodległości.

Jasło u progu niepodległości.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.11.2017
0
Wiadomości

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski było odzyskanie niepodległości w 1918 r. Zdjęcie godła austriackiego z budynku starostwa stało się dla Jasła symbolem położenia kresu długich lat niewoli w zaborze austriackim. Polska powtórnie pojawiła się na mapach świata.

Czytaj więcej

Narodowe Święto Niepodległości 2017

Narodowe Święto Niepodległości 2017

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.11.2017
0
Wiadomości

80-te urodziny ks. dr Stanisława Marczaka.

80-te urodziny ks. dr Stanisława Marczaka.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.10.2017
0
Wiadomości

W dniu 5 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle będzie odprawiona uroczysta Msza Św. dziękczynna za 80 lat życia ks. dr Stanisława Marczaka, b. kapelana jasielskiej „Solidarności” i Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Eucharystii przewodniczyć będzie ks. dr Stanisław Marczak, a homilię wygłosi ks. prof. Piotr Steczkowski.

Na udział w uroczystości serdecznie zapraszają:

Burmistrz Miasta Jasła,

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła,

NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie,

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”,

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Jaśle.

33 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

33 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.10.2017
0
Wiadomości

 

Wrocław pożegnał płk. Zbigniewa Lazarowicza.

Wrocław pożegnał płk. Zbigniewa Lazarowicza.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.10.2017
0
Wiadomości

W miniony piątek odszedł płk. Zbigniew Lazarowicz, „Bratek”, syn legendarnego Adama Lazarowicza „Klamry” – żołnierz AK, „WiN”, później opozycjonista Solidarności w PRL. Dziś na wrocławskim cmentarzu przy ul. Bujwida odbył się Jego pogrzeb.

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy wrocławian i gości. Wśród nich w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida modliła się rodzina „Bratka”, przyjaciele z Armii Krajowej i WiN, na pogrzebie obecni byli także m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz marszałek senior Kornel Morawiecki. Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła asysta honorowa polskiego wojska.

Czytaj więcej

Solidarne Jasło.

Solidarne Jasło.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.09.2017
0
Wiadomości

Kazimierz Poniatowski był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności. Dzisiaj jest członkiem stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”. Podkreśla, że podpisanie Porozumień Sierpniowych wlało w serca Polaków ogromną nadzieję. – Ta nadzieja dotarła także do Jasła – rozpoczyna rozmowę z „TS”.

Wśród osób, które mocno wpisały się w tworzenie jasielskiej „S”, wymienia m.in. Leszka Twaroga, który w sierpniu 1980 r. udał się do strajkujących w Gdańsku robotników. – Był pracownikiem Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle. Wyjechał na Wybrzeże bez zgody kierownictwa zakładu, a po powrocie zwolniono go z pracy. Nie poddał się i zaangażował w tworzenia struktur nowych związków zawodowych – mówi Poniatowski.

Drugą ważną dla jasielskiej „S” osobą był Kazimierz Dubas, kierowca z PKS w Jaśle, – Przewoził towary na długich trasach, dlatego mógł udać się do Gdańska, gdzie pojechał wraz z Kazimierzem Famuratem, prowadzącym prywatny zakład rzemieślniczy. Famurat stał się nijako doradcą Dubasa. Wspólnie ustalili sposób działania, przygotowali argumentację na spotkania z załogami zakładów pracy, w tym także ludźmi z kadry kierowniczej – często nieprzychylnymi rodzącemu się związkowi. Przywozili materiały informacyjne i instruktażowe z różnych stron Polski – wspomina Poniatowski.

Przed wprowadzeniem stanu wojennego w rejonie jasielskim do „S” należało ok. 86,5 proc. Robotników, czyli prawie 30 tys. osób.

Kazimierz Poniatowski podkreśla ważną rolę, którą dla „S” odegrali kapłani. – Od początku z dużym zaangażowaniem wspierali nas dwaj księża z parafii pw. Św. Stanisława BM: nieżyjący już ks. proboszcz Stanisław Kołtak i ks. dr Stanisław Marczak, który do dziś służy radą środowisku „S” – mówi.

Tygodnik Solidarność nr 35, 1 września 2017.

Status działacza opozycji antykomunistycznej.

Status działacza opozycji antykomunistycznej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

20.07.2017
0
Wiadomości

Od 31.08.2017 r. obowiązywać będzie Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa zakłada m.in., że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 402,72 zł miesięcznie bezterminowo (do końca życia) oraz bez względu na dochód.

Czytaj więcej

Życie dla Polski.

Życie dla Polski.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

11.07.2017
0
Wiadomości

 

Zachowało się bardzo mało materialnych pamiątek przeszłości naszej rodziny. To skutek rozmaitych przygód, gwałtownych ucieczek, ukrywania się, przesiedleń do odległych miejsc, dramatów, w jakie obfitował wiek XX. Cenię szczególnie zdjęcie wykonane w 1905 r. w zakładzie fotograficznym we Lwowie – jest na nim dostojnie upozowane młode małżeństwo z dwójką dzieci. Niby nic nadzwyczajnego, gdy jednak przyjrzeć się dokładniej, pod kołnierzykiem pradziadka można zauważyć małego białego orzełka.

Czytaj więcej