MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 9.11.2014 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

 

 

” Człowiek żyje tak długo,
aż nie zginie o nim pamięć „

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Spotkania

Na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 23.10.b.r. p. Kazimierz Rozenbeiger wygłosił referat „Co było przyczyną końca ruchu prawdziwej Solidarności ? Co robić w aktualnej sytuacji – wstęp do dyskusji”.

Poniżej zamieszczamy streszczenie prelekcji p. Kazimierza Rozenbeigera.

1. Co to jest „Solidarność”
- „Solidarność” jest to cnota moralna polegająca na mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego.
- wg bł. ks. Jerzego Popiełuszki: solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemienić życie na lepsze. To wołanie o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego problemów.

Czytaj więcej

Msza Św. w Jaśle w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Msza Św. w Jaśle w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

23.10.2014
0
Spotkania

Stajemy przy ołtarzu solidarni wokół siebie. Tak jak przed 30 laty, kiedy przyszło nam godzić się z wiadomością jak błyskawica, która objęła całą Polskę, że ksiądz kapelan Solidarności – Jerzy został porwany. Trwaliśmy wtedy na modlitwie różańcowej na klanach i niejednokrotnie we łzach.

Kiedy po paru tygodniach matactwa przez oficjalne władze stało się faktem, iż ks. Jerzy poniósł śmierć męczeńską, wiedzieliśmy w naszych sercach, że w tej śmierci rośnie życie. Że ta śmierć nie poszła na marne, że stanie się fundamentem wolnej i solidarnej Polski.

Dzisiaj modląc się do błogosławionego, a ufając że za moment świętego ks. Jerzego Popiełuszki wołamy do Boga o to, aby nasza Ojczyzna – Polska nadal była solidarna i zjednoczona przy Bogu.

Słuchając ks. Jerzego w nasze serca zapadało często jedno słowo, jedno zdanie, które jak motto wygłaszał w swoich kazaniach: „zło dobrem zwyciężaj”. Było nam łatwiej w latach 80-tych o zło. Jednak my musimy być o wiele bardziej czujni, o wiele bardziej zmobilizowani, aby odróżnić zło od dobra. Niech wstawiennictwo błogosławionego, a ufamy że za moment świętego towarzyszy naszej trosce o Ojczyznę i wolne i czyste sumienie.

Czytaj więcej

W 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności”

W 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności”

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.10.2014
0
Wiadomości

W niedzielę 19 Października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w  Kościele Św. Stanisława – w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności” –  Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki.

Po Mszy św. będzie złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą poświęconą

Ks. Jerzemu Popiełuszce.

 

Do udziału w uroczystości zapraszają:

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle

i Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”.

 

Zapraszamy na wystawę do biblioteki: „Zło dobrem zwyciężył”
 
Nowe fakty ws. mordu na ks. Popiełuszce: znaleziono osobiste notesy Urbana