69 rocznica urodzin śp. Jerzego Polaka.

W dniu 6.01.2022 minęła 69 rocznica urodzin śp. Jerzego Polaka, jaślanina, wielkiego patrioty, współzałożyciela NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym „GAMRAT – ERG” w 1980r.

W tym dniu na jasielskim cmentarzu, przy grobie rodziny Polaków i  symbolicznym dla śp. Jerzego, który zmarł i został pochowany 15.05.2021r. w USA, spotkali się koledzy i przyjaciele. Uczestnicy wspominali działalność zmarłego zarówno w Polsce jak i w USA.

Przypominali sobie okres jego działalności w strukturach „SOLIDARNOŚCI” szczególnie w okresie stanu wojennego, ale też wspominano jego zaangażowanie patriotyczne w czasie pobytu w Stanach.

Śp. Jerzy Polak w dniu 14.12.1981r. był współorganizatorem strajku na terenie zakładu OBR GAMRAT – ERG w Jaśle, który w tym czasie podlegał   strukturom wojskowym. Za działalność „wywrotową” w zakładzie został zwolniony dyscyplinarnie. Mimo to, w dalszym ciągu współorganizował druk i kolportaż wydawnictw niezależnych dokumentując wiele wydarzeń fotograficznie. Za działalność podziemną został aresztowany w marcu 1983r, a więzienie opuścił dopiero na mocy amnestii.

Nie mając możliwości zatrudnienia się w Polsce, wyjechał z rodziną do USA, gdzie nawiązał ścisłą współpracę z POLONIĄ. Przez cały okres pobytu w USA żywo interesował się sprawami polskimi. Organizował spotkania a także wystawy między innymi w Bostonie na Uniwersytecie Harvarda zorganizował wystawę własnych zdjęć przywiezionych z Polski z okresu stanu wojennego. Utrzymywał ciągle kontakt z Polską i Jasłem. Przyjeżdżał  kilkakrotnie do Jasła. Spotykał się z przyjaciółmi z lat 80 ubiegłego wieku. Owocem tych spotkań były m.in. zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem SOLIDARNI  w Jaśle i osobistym zaangażowaniem się Starosty Jasielskiego p. Adama Pawlusia dwie  wystawy zdjęć z okresu stanu wojennego w 20 i 40 rocznicę powstania SOLIDARNOŚCI.

W 2020r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji o działalności śp. Jerzego Polaka pod adresem:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Jerzego Polaka

Zdjęcia i opracowanie J. Nowak

 

0708

 

 

0712

 

0715

 

0717

 

 

 

 

Dodaj komentarz