Wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle.

Wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.09.2014
0
Spotkania

W dniu 25.09.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia.

Na wstępie Przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PIS w Jaśle – Witold Lechowski przedstawił stan przygotowań partii do wyborów samorządowych.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności ustępującego zarządu przez przewodniczącego Kazimierza Rozenbeigera

i sprawozdania komisji rewizyjnej przez Jerzego Nowaka, zebrani udzielili absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia w składzie:

      Kazimierz Rozenbeiger – przewodniczący zarządu

      Jerzy Nowak – zastępca przewodniczącego

      Irena Wawrzkowicz – sekretarz

      Kazimierz Poniatowski – członek

oraz komisję rewizyjną w składzie:

      Jerzy Leśniak – przewodniczący komisji rewizyjnej

      Henryk Bilski – zastępca przewodniczącego

      Janusz Miśkowicz – członek

Na zakończenie zebrania omówiono założenia programowe na okres następnej kadencji.

       J.M.

Rozpoczyna się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Rozpoczyna się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.09.2014
1
Wiadomości

20 września 2014 rozpocznie się proces kanonizacyjny bł. ks Jerzego Popiełuszki. Podczas procesu zostanie oceniona autentyczność cudu, który wydarzył się za wstawiennictwem polskiego kapłana we Francji. Jeśli cud zostanie zatwierdzony, kanonizacja kapelana „Solidarności” będzie niemal pewna.

 

Francuski ksiądz o imieniu Bernard przez czterdzieści lat nie chodził do kościoła. Po nawróceniu wstąpił do seminarium. Podczas jednej z podróży do Polski odwiedził grób ks. Popiełuszki. Od tej pory francuski duchowny często modlił się za wstawiennictwem polskiego księdza.

W 2012 r. w szpitalu im. Alberta Cheneviera w Créteil leżał François Audelan. Był chory na nietypową przewlekłą białaczkę szpikową. W listopadzie 2011 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Nie pomogły mu trzy chemioterapie ani przeszczep szpiku kostnego. Był w ostatnim stadium choroby.

- 14 września 2012 r. ksiądz Bernard znalazłszy się przy łóżku konającego – w dzień urodzin i księdza Jerzego – modlił się głośno: „Posłuchaj, Jurku, dziś twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to właśnie dzisiaj”. Potem odszedł. François Audelan wyzdrowiał i jest przekonany, że to Bóg przywrócił mu zdrowie.

Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego oznacza jedynie, że sprawa cudu zostanie zbadana z punktu widzenia medycznego. Wszyscy świadkowie zostaną przesłuchani, a następnie ich zeznania będę wysłane do Watykanu. W stolicy apostolskiej zapadnie ostateczna decyzja, co do autentyczności cudu, i tego czy zostanie on potraktowany jako dowód w procesie kanonizacyjnym.
jp                                                                wpoltice.pl, niedziela.pl

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

09.09.2014
1
Wiadomości

Zarząd Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” zawiadamia, że 25.IX.2014 r. o godz. 18 w Jaśle przy ul. W. Pola 3 odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Zebranie w podanym terminie dojdzie do skutku w przypadku udziału co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Jeśli zebranie w tym terminie nie dojdzie do skutku z powodu braku odpowiedniej ilości członków, to odbędzie się ono w tym samym lokalu i dniu o godz. 18.30 – bez względu na ilość obecnych.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Kazimierz Rozenbeiger

Prezes SSwJ

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.09.2014
0
Wiadomości

Rocznica porozumień sierpniowych, to upamiętnienie historycznego zrywu Polaków do wolności w 1980r. Święto to ma przypominać nam, a także uświadomić młodym pokoleniom, że to właśnie w Polsce zapoczątkowany został proces upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Z okazji tej Rocznicy w dniu 31 sierpnia w kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle odprawiona została msza św. koncelebrowana przez ks. dr Stanisława Marczaka, ks. Artura Kostrząba i ks. Łukasza Mariuszyca. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak przedstawiając historię ruchów  solidarnościowych i ich znaczenie dla społeczeństwa. Podkreślił, że jednym z fundamentów naszej tożsamości jest solidarność. Nie chodzi tu tylko o związek zawodowy, ale chodzi przede wszystkim o postawę solidarności, która obejmuje nie tylko nas, ale także pokolenia nas poprzedzające, a szczególnie pokolenia przyszłe, którym musimy zostawić świadomość, jakie wartości są najważniejsze. Dzisiaj to poczucie ludzkiej solidarności powinno odrodzić się. Poniżej pełny tekst homilii.

Czytaj więcej