Wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle.

W dniu 25.09.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia.

Na wstępie Przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PIS w Jaśle – Witold Lechowski przedstawił stan przygotowań partii do wyborów samorządowych.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności ustępującego zarządu przez przewodniczącego Kazimierza Rozenbeigera

i sprawozdania komisji rewizyjnej przez Jerzego Nowaka, zebrani udzielili absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia w składzie:

      Kazimierz Rozenbeiger – przewodniczący zarządu

      Jerzy Nowak – zastępca przewodniczącego

      Irena Wawrzkowicz – sekretarz

      Kazimierz Poniatowski – członek

oraz komisję rewizyjną w składzie:

      Jerzy Leśniak – przewodniczący komisji rewizyjnej

      Henryk Bilski – zastępca przewodniczącego

      Janusz Miśkowicz – członek

Na zakończenie zebrania omówiono założenia programowe na okres następnej kadencji.

       J.M.

Dodaj komentarz