O nas

 Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle

Adres:
ul. Wincentego Pola 3                                                                                 KRS:     0000421748
38-200 Jasło                                                                                               NIP:   685-232-48-57
woj. podkarpackie                                                                                                 

 

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” powstało z inicjatywy osób związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” w latach 80-tych minionego wieku. Solidarność wówczas walczyła o wolność. Naszą postawę najpełniej wyrażało hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”. Polska wolność odzyskała. Jak uczył Jan Paweł II „Wolność jest nam dana i zadana”. Stowarzyszenie przez swoją działalność pragnie poszerzać pole wolności poprzez przybliżanie prawdy o przeszłości i czasie obecnym.

 

Celami Stowarzyszenia są m. in.:

1. propagowanie idei solidarności między ludźmi będącej podstawą działania NSZZ „Solidarność”,

2. dokumentacja działań NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu jasielskiego,

3. pomoc byłym i aktualnym członkom NSZZ „Solidarność” będącym w trudnej sytuacji materialnej,

4. występowanie o odznaczenia związkowe oraz państwowe dla zasłużonych w działalności NSZZ „Solidarność”,

5. przeciwdziałanie wypaczaniu historii NSZZ „Solidarność”,

6. organizowanie wystaw, odczytów, szkoleń, konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń kulturalnych w celu rozpowszechniania wiedzy o historii Związku.

 

Od 29.09.2022 r. „Stowarzyszenie” reprezentują:

 

Zarząd Stowarzyszenia:
Kazimierz Rozenbeiger – Prezes
Jerzy Nowak – Wiceprezes
Irena Wawrzkowicz – Sekretarz
Kazimierz Poniatowski – Członek Zarządu
Marian Stój – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:
Janusz Miśkowicz – Przewodniczący
Józef Wójtowicz – Zastępca Przewodn.
Ryszard Majewski – Członek Komisji Rew.

 

 

Spotkania  stowarzyszenia odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

  Najbliższe spotkanie odbędzie się 23.05.2024 (czwartek) o godz. 18.00

 (ul. W.Pola 3)

 

 

 

epoczta 

email:     solidarniwjasle@wp.pl     .