Konstytucja 3 Maja 1791r.

Konstytucja 3 Maja 1791r.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

02.06.2014
0
Spotkania

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było skutkiem wielu ruchów narodowo – wyzwoleńczych, które wpisywały się w historię narodu polskiego na przestrzeni stuleci. Idee wolnościowe przyświecały szczególnie uczestnikom obrad Sejmu Czteroletniego, który obradował w latach 1788-1792 (nazwany później Wielkim). Jego osiągnięcie w postaci podpisania ustawy zasadniczej porównywano w późniejszych publikacjach jedynie do Unii Lubelskiej zawartej 1 lipca 1569r. Została ona podpisana za panowania Zygmunta Augusta (1548-1572) – ostatniego z rodu Jagiellonów – i scementowała faktycznie federacyjną* Rzeczpospolitą i ustanowiła jej byt na przeszło dwa stulecia, praktycznie do czasu rozbiorów Polski w 1795r. (federacja polegała na połączeniu Korony – tak nazywano ówczesne Królestwo Polskie  z Wielkim Księstwem Litewskim).

Czytaj więcej