Wspomnienie o Leszku Jamro.

Wspomnienie o Leszku Jamro.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

22.05.2022
0
Spotkania

 

Szesnastoletni Leszek Jamro z Nadola (gm. Dukla, powiat krośnieński) w pierwszych dniach stanu wojennego założył on tajną organizację młodzieżową o nazwie „Powstańcy”. Należało do niej dziewięciu uczniów w wieku 12-16 lat. Efektem ich działalności było wykonanie jednego napisu: „Zima była wasza, wiosna będzie nasza” – na chodniku cmentarza wojennego w Dukli w marcu 1982 r.

Chłopcy znaleźli się na celowniku Grupy Operacyjnej Wojska Ochrony Pogranicza w Sanoku, która ustaliła skład organizacji, jej cele i przejawy aktywności.

Czytaj więcej

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.05.2022
0
Spotkania

3 maja 1791 r. po burzliwej debacie sejm przez aklamację przyjął ustawę rządową regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony przez Sejm Czteroletni (zwanym Sejmem Wielkim) pierwszy w Europie, drugi na świecie, niezwykle doniosły akt prawny kształtował polską demokrację.

Akt prawny, już w preambule, definiował okoliczności i zmiany jakie Konstytucja 3 Maja wnosiła formując demokratyczny ustrój polityczny Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Spotkania

Zbrodnię katyńską trzeba rozważać jako konsekwencję ciągu wydarzeń, zapoczątkowanych paktem Ribentropp-Mołotow i agresją ZSRR 17 września 1939 roku. Spośród wziętych do niewoli polskich jeńców wydzielono oficerów, po przeprowadzonych z nimi rozmowach, Sowieci zorientowali się, że nie zrezygnują oni z walki o wolną Polskę. Miejscem kaźni jeńców osadzonych w obozie w Kozielsku stał się las katyński koło Smoleńska. Ofiary ginęły od strzału w tył głowy.

Czytaj więcej

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.04.2022
0
Spotkania

.

Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 31 marca b.r. zebrani wysłuchali wspomnień Adama Jurczyka związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r. w Jaśle.

Czytaj więcej

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

02.03.2022
0
Spotkania

Niezłomnymi, bo nie dali się złamać czerwonemu najeźdźcy – czy to trwając na posterunku w lesie, czy zachowując godną postawę w śledztwie. A przyszło im walczyć w wyjątkowo trudnej, można powiedzieć beznadziejnej sytuacji, kiedy Polska została zdradzona przez sojuszników i oddana w ręce Stalina, a w starciu z wrogiem – potęgą sowieckiego imperium nie mieli żadnych szans.

Czytaj więcej

Spotkanie z Kazimierzem Famuratem.

Spotkanie z Kazimierzem Famuratem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

28.02.2022
0
Spotkania

Na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 24 lutego b.r. gościliśmy Kazimierza Famurata, jednego z głównych organizatorów Jasielskiej „Solidarności”. Kazimierz Famurat był również inicjatorem i wykonawcą w latach 70-tych Tablicy Katyńskiej umieszczonej na zewnętrznej ścianie kaplicy na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Czytaj więcej

Spotkanie noworoczne.

Spotkanie noworoczne.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

16.01.2022
0
Spotkania

 

W dniu 13.01.2022r. w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” odbyło się spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia. Na powitanie prezes Kazimierz Rozenbeiger  złożył zebranym życzenia  noworoczne oraz przekazał życzenia od wielu osób z Polski i zagranicy, a także od wielu instytucji, które napłynęły do stowarzyszenia. Został także wstępnie omówiony plan naszej działalności w 2022r.

Czytaj więcej

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia.

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

09.01.2022
0
Spotkania

.

.

  Najbliższe spotkanie (spotkanie noworoczne) odbędzie się 13.01.2022 (czwartek) o godz. 17.00  (ul. Wincentego Pola 3).

Serdecznie zapraszamy.

69 rocznica urodzin śp. Jerzego Polaka.

69 rocznica urodzin śp. Jerzego Polaka.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

09.01.2022
0
Spotkania

W dniu 6.01.2022 minęła 69 rocznica urodzin śp. Jerzego Polaka, jaślanina, wielkiego patrioty, współzałożyciela NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym „GAMRAT – ERG” w 1980r.

Czytaj więcej

Jasło – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Jasło – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

17.12.2021
0
Spotkania

Mija 40 lat od zbrodni stanu wojennego. Sowiecka marionetka gen.  Jaruzelski ogłosił wojnę z buntującym się narodem – wprowadził stan wojenny.

Do dziś nie znamy dokładnej liczby ofiar ani nazwisk katów. Zbrodniarze tacy jak gen. Jaruzelski i jego poplecznicy nigdy nie ponieśli kary, nie zostali rozliczeni za dramat tysięcy Polaków represjonowanych, torturowanych, mordowanych za to, że wystąpili przeciwko totalitarnemu reżimowi, by walczyć o wolność i suwerenność Ojczyzny.

Czytaj więcej