Jacek Smagowicz po raz drugi odmówił przyjęcia „Krzyża Wolności i Solidarności” z rąk Bronisława Komorowskiego.

Jacek Smagowicz po raz drugi odmówił przyjęcia „Krzyża Wolności i Solidarności” z rąk Bronisława Komorowskiego.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

26.04.2014
0
Wiadomości

Wieloletni członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej Jacek Smagowicz po raz drugi odmówił przyjęcia „Krzyża Wolności i Solidarności” z rąk Bronisława Komorowskiego.

Uzasadniając swoją decyzję, w liście do dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Marka Lasoty zasłużony opozycjonista Jacek Smagowicz wyjaśnia, że odmawia przyjęcia odznaczenia i podkreśla, że jest to winien śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia Jacka Smagowicza:
Przed czerwcowymi tryumfalnymi rządowymi jublami, w kraju urzędowych kompromitacji i kłamstw, w upadlającym cieniu pomników armii czerwonej, w czasach haniebnego hołubienia sowieckich bandziorów W. Jaruzelskiego, Cz. Kiszczaka oraz przywracania agentury WSI – z rączek ich opiekuna B. Komorowskiego oświadczam, że:
NIE MOGĘ PRZYJĄĆ NALEŻNEGO MI USTAWOWO ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO „KRZYŻA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”, O CO PO RAZ DRUGI WYSTĄPIŁ KRAKOWSKI IPN.
Jestem to winien śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ofiarom zamachu nad Smoleńskiem i wszystkim wolnym od kłamstwa Polakom.
Jednocześnie krakowskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej serdecznie dziękuję za pamięć i uznanie.

Jacek Smagowicz
CZŁONEK KOMISJI KRAJOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

niezalezna.pl

Wielkanoc 2014

Wielkanoc 2014

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

17.04.2014
0
Wiadomości

Wielkanoc

Niech Okres Wielkanocny

będzie dla Państwa czasem spotkania

ze Zmartwychwstałym Panem

oraz radości z Jego zwycięstwa nad śmiercią.

Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia w trudach życia

i wleje w serca nadzieję i pokój

oraz pomaga przezwyciężać wszystkie przeciwności.

 

JM