Wielkanoc 2014

Wielkanoc

Niech Okres Wielkanocny

będzie dla Państwa czasem spotkania

ze Zmartwychwstałym Panem

oraz radości z Jego zwycięstwa nad śmiercią.

Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia w trudach życia

i wleje w serca nadzieję i pokój

oraz pomaga przezwyciężać wszystkie przeciwności.

 

JM

Dodaj komentarz