SIŁA SOLIDARNOŚCI

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Spotkania

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Przez 35 lat swojego funkcjonowania „Solidarność” wywarła ogromny wpływ na całokształt życia społeczno – politycznego w Polsce.

Jasielska „Solidarność” włączyła się w ten ogólnokrajowy bunt przeciw władzy komunistycznej w październiku 1980 r. Do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r. do Związku należało ok. 9,5 min członków. Ta potężna siła dała społeczeństwu pierwszą lekcję demokracji. Wybrani przedstawiciele potrafili nie tylko stawić żądania, ale i tworzyć program reform. Niestety stan wojenny zdławił siłą ten wspaniały ruch. Reaktywowany w 1989 r. Związek miał już tylko ok. 2,3 min członków i zaczęły się problemy, bo był wykorzystywany jako parasol ochronny nad liberalnymi reformami ekonomicznymi. Narastało wiele negatywnych zjawisk: uwłaszczanie się nomenklatury na majątku państwowym, wyprzedawanie za bezcen przedsiębiorstw kapitałowi zagranicznemu, który najczęściej je likwidował, co powodowało utratę miejsc pracy, niskie płace, nieefektywna służba zdrowia itd. Po okresie rządów SLD w latach 1993 – 1997 „Solidarność” miała znowu szansę na wdrożenie reform. Zbudowała koalicję partii jako Akcja Wyborcza „Solidarność”. Wiele z opracowanych programów mogło istotnie zmienić oblicze kraju. Jednak nie nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim dlatego, że AWS weszła w niekorzystną koalicję z liberalną Unią Wolności, a prezydent A. Kwaśniewski zawetował aż 28 kluczowych ustaw. W związku z tym bilans dokonań AWS – u okazał się niewielki, a porażka zbyt oczywista.

Spotkanie związkowców z Ojcem Świętym Janem Pawłem 11 w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2003 r. zaowocowało przesłaniem Papieża Polaka, aby Związek wrócił do swoich korzeni. Należy tutaj zacytować te wiekopomne słowa: „Solidarność”, wkraczając na pewnym etapie w świat polityki i podejmując odpowiedzialność za rządzenie krajem, siłą rzeczy musiała zrezygnować z obrony interesów pracowników w wielu sektorach życia ekonomicznego i publicznego. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Kierujący Związkiem Janusz Śniadek, a później Piotr Duda, starali się jak mogli realizować te wskazania Papieża, ale w istniejących układach politycznych (rządy Platformy Obywatelskiej) obrona ludzi pracy przynosiła niewielkie rezultaty.

Do dziś NSZZ „Solidarność” jest największą organizacją społeczną w kraju (ok. 700 tys. członków), która wywiera istotny wpływ – choć cały czas niedostateczny -na świat polityki i życie społeczno – gospodarcze.

Jeżeli potrafimy wrócić do etosu z lat 1980 – 1981 i pamiętać, że w rękach każdego z nas jest los Polski i że każdy choćby na małą skalę może odwrócić bieg wydarzeń, to musimy zrobić coś na miarę własnych sił

i możliwości.

WYSTARCZY CHCIEĆ I SIĘ ODWAŻYĆ !

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

 

Czytaj więcej

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Wiadomości

Członkowie Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle popierają ideę

budowy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

500b

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

20.09.2015
0
Wiadomości

W dniach 19 i 20.09.2015 r. odbyła się na Jasnej Górze 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Relacja z tej pielgrzymki tutaj:

 

Pielgrzymka Ludzi Pracy 2015-09-19

 

Wzorem naszym bł. ks. Jerzy Popiełuszko 2015-09-20

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.09.2015
0
Wiadomości