Ochrona środowiska naturalnego w powiecie jasielskim.

Ochrona środowiska naturalnego w powiecie jasielskim.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

31.03.2014
0
Spotkania

Chrześcijańskie podstawy ochrony środowiska naturalnego.

W Księdze Rodzaju napisano: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili całą ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Nakaz ten nie usprawiedliwia niszczenia ziemi, przeciwnie, wzywa człowieka do współpracy z Bogiem Stwórcą. Wszystko, co zostało stworzone „było bardzo dobre”, mówi Pismo św. Bóg stworzył całą przyrodę, człowiek nie jest wobec niej absolutnym władcą, lecz jednym ze stworzeń.

Czytaj więcej