MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.10.2015
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 15.11.2015 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

.                            Spieszmy się kochać ludzi. Tak prędko odchodzą.

CZAS NA ODROBIENIE LEKCJI JANA PAWŁA II, KTÓREJ KIEDYŚ NIE CHCIELIŚMY SŁUCHAĆ!

CZAS NA ODROBIENIE LEKCJI JANA PAWŁA II, KTÓREJ KIEDYŚ NIE CHCIELIŚMY SŁUCHAĆ!

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.10.2015
0
Spotkania

ROK 2015 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

22 maja 1995 r. w Skoczowie Jan Paweł II wygłosił homilię o sumieniu. Od tej chwili minęło dwadzieścia lat, ale konieczne wydaje się przypomnienie niektórych fragmentów, aby postawić sobie pytanie: Czy jesteśmy ludźmi sumienia?

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społeczeństwie, w którym żyjemy i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedę i potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadanych ludzkiemu sumieniu. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Pamiętamy ten okres zniewolenia sumień, okres pogardy dla wolności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień, trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków nie uległy demoralizacji, aby nie poddały się prądom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych przykazań.

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. CZAS PRÓBY POLSKICH SUMIEŃ TRWA- MUSICIE BYĆ MOCNI W WIERZE!

Dziś, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie.

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.10.2015
0
Spotkania

Mija 35 lat od czasu, gdy w Jaśle powstały pierwsze komisje „Solidarności”.

Uroczystości rocznicowe w dniu 18.10.2015 r. rozpoczęła Msza św. sprawowano w kościele p.w. Św. Stanisława w Jaśle o godz. 18. Mszę odprawili w koncelebrze: ks. Tadeusz Paszek – proboszcz parafii, ks. Krzysztof Mijal – kapelan podkarpackiej Solidarności, oraz ks. dr Stanisław Marczak – były kapelan jasielskiej Solidarności. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z Solidarnością, poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Marczak (tekst kazania zamieszczamy poniżej).

Po Mszy św. delegacje samorządowe, związkowe i naszego Stowarzyszenia złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Dalsza część uroczystości (konferencja) odbyła się w Sali budynku Exalo Drilling S.A. przy ul Asnyka.

Czytaj więcej