Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

26.04.2022
0
Wiadomości

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zachęcamy do zabrania ze sobą polskich flag narodowych. Szczegóły w plakacie.

Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne od ks Marczaka.

Życzenia wielkanocne od ks Marczaka.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

16.04.2022
0
Wiadomości

Wśród wielu życzeń wielkanocnych otrzymaliśmy również, jak co roku życzenia od ks. dr Stanisława Marczaka. Poniżej zamieszczamy pełne refleksji życzenia wielkanocne.

Czytaj więcej

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Wiadomości

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Czytaj więcej

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Spotkania

Zbrodnię katyńską trzeba rozważać jako konsekwencję ciągu wydarzeń, zapoczątkowanych paktem Ribentropp-Mołotow i agresją ZSRR 17 września 1939 roku. Spośród wziętych do niewoli polskich jeńców wydzielono oficerów, po przeprowadzonych z nimi rozmowach, Sowieci zorientowali się, że nie zrezygnują oni z walki o wolną Polskę. Miejscem kaźni jeńców osadzonych w obozie w Kozielsku stał się las katyński koło Smoleńska. Ofiary ginęły od strzału w tył głowy.

Czytaj więcej

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.04.2022
0
Wiadomości

Zapraszamy na obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W piątek, 8 kwietnia, o godz. 12:00, w Jaśle, przy pomniku Golgota Wschodu, nastąpi oficjalna część uroczystości: przywitanie gości, hymn państwowy, Apel Pamięci, wspólna modlitwa, okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów i zniczy przed obeliskiem.

W niedzielę, 10 kwietnia, o godz. 8:00 na cmentarzu, przy ul. Mickiewicza w Jaśle, pomodlimy się przy grobie ś.p. Senatora Stanisława Zająca. Natomiast o godz. 18:00, w Kościele Farnym, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ś.p. Senatora Stanisława Zająca i ofiar katastrofy smoleńskiej.

Czytaj więcej

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.04.2022
0
Spotkania

.

Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 31 marca b.r. zebrani wysłuchali wspomnień Adama Jurczyka związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r. w Jaśle.

Czytaj więcej