82 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Zapraszamy na obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W piątek, 8 kwietnia, o godz. 12:00, w Jaśle, przy pomniku Golgota Wschodu, nastąpi oficjalna część uroczystości: przywitanie gości, hymn państwowy, Apel Pamięci, wspólna modlitwa, okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów i zniczy przed obeliskiem.

W niedzielę, 10 kwietnia, o godz. 8:00 na cmentarzu, przy ul. Mickiewicza w Jaśle, pomodlimy się przy grobie ś.p. Senatora Stanisława Zająca. Natomiast o godz. 18:00, w Kościele Farnym, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ś.p. Senatora Stanisława Zająca i ofiar katastrofy smoleńskiej.

82 rocznica

 

 

Dodaj komentarz