Rondo imienia Adama Lazarowicza

Rondo imienia Adama Lazarowicza

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.06.2016
0
Wiadomości

Rada Miejska w Jaśle nadała rondu u zbiegu ulic Floriańskiej i Jana Kasprowicza nazwę „Ronda imienia Adama Lazarowicza”.

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” wielokrotnie występowali do władz miasta o nazwanie ulicy, ronda bądź skweru imieniem Adama Lazarowicza- absolwenta Gimnazjum w Jaśle, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej. Podczas II wojny światowej organizował oddziały Armii Krajowej, a także należał do podziemia niepodległościowego.

Adam Lazarowicz urodził się 14 października 1902 r. w Berezowicy Małej koło Zbaraża. Zamordowany został 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim. Był synek Franciszka i Wandy Lazarowicz. Uczęszczał do Gimnazjum w Jaśle, dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. To w naszym mieście urodził się jego syn Zbigniew, uczeń szkoły powszechnej im. Romualda Traugutta. Jasielskie Gimnazjum kończyli jego siostra Ada, Iza i brat Tadeusz. W publikacjach napisanych przez żonę Jadwigę i syna Zbigniewa jest wiele wzmianek o Jaśle. W okresie PRL-u należał do grupy „Żołnierzy Wyklętych”. Do dzisiaj nieznane jest miejsce jego pochówku.

- Nazwanie ronda imieniem jednego z Żołnierzy Wyklętych stanowi hołd dla wszystkich bohaterów podziemia niepodległościowego – zaznaczył burmistrz Ryszard Pabian.

.

Wiadomość publikujemy za:

http://www.jaslo4u.pl

.