Msza Św. w intencji zmarłych członków jasielskiej Solidarności.

Msza Św. w intencji zmarłych członków jasielskiej Solidarności.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

19.11.2015
0
Spotkania

W dniu 15.XI. b.r. o godz. 12 w kościele p.w. św. Stanisława (Kościółku) odprawiona została Msza Św. w intencji zmarłych członków jasielskiego NSZZ Solidarność. We mszy uczestniczyli obecni i byli członkowie Solidarności, rodziny i znajomi zmarłych członków, oraz licznie zebrani wierni.

Homilię wygłosił były kapelan jasielskiej Solidarności ks. dr Stanisław Marczak.

Poniżej zamieszczamy nieautoryzowany tekst wygłoszonej homilii.

Czytaj więcej

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.10.2015
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 15.11.2015 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

.                            Spieszmy się kochać ludzi. Tak prędko odchodzą.

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.10.2015
0
Spotkania

Mija 35 lat od czasu, gdy w Jaśle powstały pierwsze komisje „Solidarności”.

Uroczystości rocznicowe w dniu 18.10.2015 r. rozpoczęła Msza św. sprawowano w kościele p.w. Św. Stanisława w Jaśle o godz. 18. Mszę odprawili w koncelebrze: ks. Tadeusz Paszek – proboszcz parafii, ks. Krzysztof Mijal – kapelan podkarpackiej Solidarności, oraz ks. dr Stanisław Marczak – były kapelan jasielskiej Solidarności. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z Solidarnością, poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Marczak (tekst kazania zamieszczamy poniżej).

Po Mszy św. delegacje samorządowe, związkowe i naszego Stowarzyszenia złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Dalsza część uroczystości (konferencja) odbyła się w Sali budynku Exalo Drilling S.A. przy ul Asnyka.

Czytaj więcej

SIŁA SOLIDARNOŚCI

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Spotkania

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Przez 35 lat swojego funkcjonowania „Solidarność” wywarła ogromny wpływ na całokształt życia społeczno – politycznego w Polsce.

Jasielska „Solidarność” włączyła się w ten ogólnokrajowy bunt przeciw władzy komunistycznej w październiku 1980 r. Do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r. do Związku należało ok. 9,5 min członków. Ta potężna siła dała społeczeństwu pierwszą lekcję demokracji. Wybrani przedstawiciele potrafili nie tylko stawić żądania, ale i tworzyć program reform. Niestety stan wojenny zdławił siłą ten wspaniały ruch. Reaktywowany w 1989 r. Związek miał już tylko ok. 2,3 min członków i zaczęły się problemy, bo był wykorzystywany jako parasol ochronny nad liberalnymi reformami ekonomicznymi. Narastało wiele negatywnych zjawisk: uwłaszczanie się nomenklatury na majątku państwowym, wyprzedawanie za bezcen przedsiębiorstw kapitałowi zagranicznemu, który najczęściej je likwidował, co powodowało utratę miejsc pracy, niskie płace, nieefektywna służba zdrowia itd. Po okresie rządów SLD w latach 1993 – 1997 „Solidarność” miała znowu szansę na wdrożenie reform. Zbudowała koalicję partii jako Akcja Wyborcza „Solidarność”. Wiele z opracowanych programów mogło istotnie zmienić oblicze kraju. Jednak nie nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim dlatego, że AWS weszła w niekorzystną koalicję z liberalną Unią Wolności, a prezydent A. Kwaśniewski zawetował aż 28 kluczowych ustaw. W związku z tym bilans dokonań AWS – u okazał się niewielki, a porażka zbyt oczywista.

Spotkanie związkowców z Ojcem Świętym Janem Pawłem 11 w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2003 r. zaowocowało przesłaniem Papieża Polaka, aby Związek wrócił do swoich korzeni. Należy tutaj zacytować te wiekopomne słowa: „Solidarność”, wkraczając na pewnym etapie w świat polityki i podejmując odpowiedzialność za rządzenie krajem, siłą rzeczy musiała zrezygnować z obrony interesów pracowników w wielu sektorach życia ekonomicznego i publicznego. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Kierujący Związkiem Janusz Śniadek, a później Piotr Duda, starali się jak mogli realizować te wskazania Papieża, ale w istniejących układach politycznych (rządy Platformy Obywatelskiej) obrona ludzi pracy przynosiła niewielkie rezultaty.

Do dziś NSZZ „Solidarność” jest największą organizacją społeczną w kraju (ok. 700 tys. członków), która wywiera istotny wpływ – choć cały czas niedostateczny -na świat polityki i życie społeczno – gospodarcze.

Jeżeli potrafimy wrócić do etosu z lat 1980 – 1981 i pamiętać, że w rękach każdego z nas jest los Polski i że każdy choćby na małą skalę może odwrócić bieg wydarzeń, to musimy zrobić coś na miarę własnych sił

i możliwości.

WYSTARCZY CHCIEĆ I SIĘ ODWAŻYĆ !

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

 

Czytaj więcej

Zmarł Marian Jurczyk. Miał 79 lat.

Zmarł Marian Jurczyk. Miał 79 lat.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.12.2014
0
Wiadomości

W jednym ze szczecińskich szpitali zmarł w wieku 79 lat Marian Jurczyk – sygnatariusz szczecińskich Porozumień Sierpniowych i były prezydent Szczecina. Przegrał długą walkę z chorobą.

 

Informację potwierdził przewodniczący zachodniopomorskiej „Solidarności” Mieczysław Jurek.

 

Jurczyk brał udział w robotniczych protestach w grudniu 1970 r. Wchodził wtedy w skład komitetu strajkowego. W sierpniu 1980 r. kierował strajkiem w stoczni szczecińskiej i w regionie, jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia 1980 roku – dzień przed MKS w Gdańsku – podpisał porozumienie ze stroną rządową, reprezentowaną przez wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego.

Czytaj więcej

Kazimierz Świtoń nie żyje

Kazimierz Świtoń nie żyje

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

04.12.2014
0
Wiadomości

W Katowicach zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, w 1991 roku wybrany do sejmu. Informację podał serwis solidarnosc.org.pl.

Kazimierz Świtoń zaangażował się w działalność opozycyjną w 1977 r. Działał w podziemnych strukturach Wolnych Związków Zawodowych, a później w „Solidarności”, w której był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarności”. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku, w swoim mieszkaniu zorganizował punkt konsultacyjno-informacyjny ROPCiO.

23 lutego 1978 wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych, redagował drugoobiegowy periodyk „Ruch Związkowy”.

Za swoją działalność był prześladowany, a w stanie wojennym internowany.

W 1990 r. został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1991 r. uzyskał mandat posła z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. Jako poseł w 1992 roku wsławił się oskarżeniem Lecha Wałęsy o działalność agenturalną. W 1998 r. wystąpił przeciwko usunięciu z tzw. żwirowiska w otoczeniu obozu KL Auschwitz krzyża upamiętniającego wizytę Jana Pawła II. Prowadził głodówkę, zainicjował akcję stawiania nowych krzyży.

Bezskutecznie kandydował do senatu w 2001 r. i 2011 r. oraz do sejmu w 2005 r. Bez powodzenia ubiegał się również o mandat radnego sejmiku śląskiego w 2010 r. i 2014 r.

Zmarł w szpitalu. Miał 83 lata.

Poseł Antoni Mężydło, który współorganizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, podkreślał że Kazimierz Świtoń miał niebagatelną rolę w działaniu opozycji, jeszcze przed „Solidarnością”. Jako pierwszy zainicjował działalność opozycyjnych organizacji pracowniczych.

(ib)    http://wiadomosci.wp.pl/

 

Zobacz: Kazimierz Świtoń o 4 czerwca 1989 roku 

 
 

Msza św. za zmarłych członków „Solidarności” w jasielskim Kościółku

Msza św. za zmarłych członków „Solidarności” w jasielskim Kościółku

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.11.2014
0
Spotkania

Z okazji listopadowego Święta Zmarłych w dniu 9 listopada w kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych członków jasielskiej Solidarności. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. W homilii podkreślił znaczenie więzi łączących nas z tymi, którzy odeszli już do Domu Pana.

Poniżej pełny tekst homilii.

Czytaj więcej

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 9.11.2014 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

 

 

” Człowiek żyje tak długo,
aż nie zginie o nim pamięć „

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Spotkania

Na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 23.10.b.r. p. Kazimierz Rozenbeiger wygłosił referat „Co było przyczyną końca ruchu prawdziwej Solidarności ? Co robić w aktualnej sytuacji – wstęp do dyskusji”.

Poniżej zamieszczamy streszczenie prelekcji p. Kazimierza Rozenbeigera.

1. Co to jest „Solidarność”
- „Solidarność” jest to cnota moralna polegająca na mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego.
- wg bł. ks. Jerzego Popiełuszki: solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemienić życie na lepsze. To wołanie o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego problemów.

Czytaj więcej

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.09.2014
0
Wiadomości

Rocznica porozumień sierpniowych, to upamiętnienie historycznego zrywu Polaków do wolności w 1980r. Święto to ma przypominać nam, a także uświadomić młodym pokoleniom, że to właśnie w Polsce zapoczątkowany został proces upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Z okazji tej Rocznicy w dniu 31 sierpnia w kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle odprawiona została msza św. koncelebrowana przez ks. dr Stanisława Marczaka, ks. Artura Kostrząba i ks. Łukasza Mariuszyca. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak przedstawiając historię ruchów  solidarnościowych i ich znaczenie dla społeczeństwa. Podkreślił, że jednym z fundamentów naszej tożsamości jest solidarność. Nie chodzi tu tylko o związek zawodowy, ale chodzi przede wszystkim o postawę solidarności, która obejmuje nie tylko nas, ale także pokolenia nas poprzedzające, a szczególnie pokolenia przyszłe, którym musimy zostawić świadomość, jakie wartości są najważniejsze. Dzisiaj to poczucie ludzkiej solidarności powinno odrodzić się. Poniżej pełny tekst homilii.

Czytaj więcej