SIŁA SOLIDARNOŚCI

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Spotkania

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Przez 35 lat swojego funkcjonowania „Solidarność” wywarła ogromny wpływ na całokształt życia społeczno – politycznego w Polsce.

Jasielska „Solidarność” włączyła się w ten ogólnokrajowy bunt przeciw władzy komunistycznej w październiku 1980 r. Do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r. do Związku należało ok. 9,5 min członków. Ta potężna siła dała społeczeństwu pierwszą lekcję demokracji. Wybrani przedstawiciele potrafili nie tylko stawić żądania, ale i tworzyć program reform. Niestety stan wojenny zdławił siłą ten wspaniały ruch. Reaktywowany w 1989 r. Związek miał już tylko ok. 2,3 min członków i zaczęły się problemy, bo był wykorzystywany jako parasol ochronny nad liberalnymi reformami ekonomicznymi. Narastało wiele negatywnych zjawisk: uwłaszczanie się nomenklatury na majątku państwowym, wyprzedawanie za bezcen przedsiębiorstw kapitałowi zagranicznemu, który najczęściej je likwidował, co powodowało utratę miejsc pracy, niskie płace, nieefektywna służba zdrowia itd. Po okresie rządów SLD w latach 1993 – 1997 „Solidarność” miała znowu szansę na wdrożenie reform. Zbudowała koalicję partii jako Akcja Wyborcza „Solidarność”. Wiele z opracowanych programów mogło istotnie zmienić oblicze kraju. Jednak nie nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim dlatego, że AWS weszła w niekorzystną koalicję z liberalną Unią Wolności, a prezydent A. Kwaśniewski zawetował aż 28 kluczowych ustaw. W związku z tym bilans dokonań AWS – u okazał się niewielki, a porażka zbyt oczywista.

Spotkanie związkowców z Ojcem Świętym Janem Pawłem 11 w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2003 r. zaowocowało przesłaniem Papieża Polaka, aby Związek wrócił do swoich korzeni. Należy tutaj zacytować te wiekopomne słowa: „Solidarność”, wkraczając na pewnym etapie w świat polityki i podejmując odpowiedzialność za rządzenie krajem, siłą rzeczy musiała zrezygnować z obrony interesów pracowników w wielu sektorach życia ekonomicznego i publicznego. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Kierujący Związkiem Janusz Śniadek, a później Piotr Duda, starali się jak mogli realizować te wskazania Papieża, ale w istniejących układach politycznych (rządy Platformy Obywatelskiej) obrona ludzi pracy przynosiła niewielkie rezultaty.

Do dziś NSZZ „Solidarność” jest największą organizacją społeczną w kraju (ok. 700 tys. członków), która wywiera istotny wpływ – choć cały czas niedostateczny -na świat polityki i życie społeczno – gospodarcze.

Jeżeli potrafimy wrócić do etosu z lat 1980 – 1981 i pamiętać, że w rękach każdego z nas jest los Polski i że każdy choćby na małą skalę może odwrócić bieg wydarzeń, to musimy zrobić coś na miarę własnych sił

i możliwości.

WYSTARCZY CHCIEĆ I SIĘ ODWAŻYĆ !

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

 

Czytaj więcej

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Wiadomości

Członkowie Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle popierają ideę

budowy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

500b

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

20.09.2015
0
Wiadomości

W dniach 19 i 20.09.2015 r. odbyła się na Jasnej Górze 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Relacja z tej pielgrzymki tutaj:

 

Pielgrzymka Ludzi Pracy 2015-09-19

 

Wzorem naszym bł. ks. Jerzy Popiełuszko 2015-09-20

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.09.2015
0
Wiadomości

Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

03.06.2015
0
Wiadomości

Wystawę „Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” można do najbliższej niedzieli (7 bm.) zwiedzać w holu kina JDK przy ul. Sokoła 8 (dawne kino „Syrena”).

Objazdowa wystawa, złożona z kilkunastu plansz, od połowy kwietnia br. pokazywana jest na Podkarpaciu. Obejrzeli ją już mieszkańcy m.in. Mielca, Przemyśla i Sanoka, a od 2 czerwca br. dostępna jest jaślanom.

Czytaj więcej

Jubileusz samorządności w Jaśle.

Jubileusz samorządności w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.06.2015
0
Wiadomości

W dniu 29.05.2015 r. odbyły się w Jaśle uroczystości 25-lecia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych. Organizatorem uroczystości były władze samorządowe miasta Jasła. Jubileusz rozpoczęła uroczysta koncelebrowana Msza św. w jasielskiej Farze z udziałem obecnych i byłych władz samorządowych Jasła, oraz zaproszonych gości. Kazanie nawiązujące do nauki Jana Pawła II dotyczącej sprawowania władzy wygłosił ks. dziekan Zbigniew Irzyk.

Mszę uświetnił udział chóru Soli Deo.

Po Mszy św. odbyła się konferencja w budynku kina Syrena.

 

Relacja z konferencji zamieszczona jest na stronie www.terazjaslo.pl   (tutaj)
 http://itvpoludnie.pl  (tutaj)
 www.TV Obiektyw.pl  (tutaj)
www.tvjaslo.pl   (tutaj)
 
 
Czytaj więcej

IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

21.05.2015
0
Spotkania

Rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II

 

Fragment homilii wygłoszonej w czasie czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

 

TRZEBA DOJRZAŁEJ WOLNOŚCI.

 

I ja wołam do was, bracia i  siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia.

Czytaj więcej

Medal dla profesora Poniatowskiego

Medal dla profesora Poniatowskiego

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

11.05.2015
0
Wiadomości

Największym sukcesem pedagoga są sukcesy jego uczniów. Za takie właśnie Politechnika Warszawska wyróżniła wieloletniego nauczyciela matematyki w I LO w Jaśle Kazimierza Poniatowskiego okolicznościowym medalem.

Politechnika Warszawska jest uczelnią, która ma znacznie ponad sto lat (powstała w 1898 r.). a w tym roku obchodzi stulecie przejścia na polski język wykładowy. Dokładnie nazywa się to: 100 – lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Z tej racji odbywa się szereg imprez, które mają uświetnić ten jubileusz. Jedną z takich uroczystości było (28 kwietnia b. r.) – przyznanie medali pamiątkowych nauczycielom, których uczniowie wyróżnili się w 16-stu przeprowadzonych już edycjach „Powszechnego Konkurs Internetowego Politechniki Warszawskiej”. W gronie zaledwie sześciu wyróżnionych w ten sposób nauczycieli znalazł się Kazimierz Poniatowski, wieloletni nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Czytaj więcej

III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.05.2015
0
Spotkania

Rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II

Dnia 30 kwietnia br. Na spotkaniu członków Stowarzyszenia prezes Kazimierz Rozenbeiger przedstawił główne przesłania Jana Pawła II do Polaków, które miały miejsce w czasie Jego trzeciej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1987 r.

Czytaj więcej

Jasło, 3 Maja 2015 r.

Jasło, 3 Maja 2015 r.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.04.2015
0
Wiadomości