Msza św. za zmarłych członków „Solidarności” w jasielskim Kościółku

Msza św. za zmarłych członków „Solidarności” w jasielskim Kościółku

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.11.2014
0
Spotkania

Z okazji listopadowego Święta Zmarłych w dniu 9 listopada w kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych członków jasielskiej Solidarności. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. W homilii podkreślił znaczenie więzi łączących nas z tymi, którzy odeszli już do Domu Pana.

Poniżej pełny tekst homilii.

Czytaj więcej

Tadeusz Górczyk odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Tadeusz Górczyk odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.11.2014
2
Wiadomości

Prezydent RP, na wniosek prezesa IPN odznaczył Tadeusza Górczyka Krzyżem Wolności i Solidarności, najwyższym odznaczeniem za walkę o niepodległość Polski i prawa człowieka. Tym samym Górczyk znalazł się w nielicznym jak dotąd gronie jaślan – oprócz Ryszarda Maciejowskiego, przebywającego na stałe w Stanach oraz Antoniego Pikula – którzy tak chlubnie zapisali się w kartach solidarnościowej historii Jasła.

Czytaj więcej

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 9.11.2014 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

 

 

” Człowiek żyje tak długo,
aż nie zginie o nim pamięć „

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Spotkanie z dnia 23.10.2014 r.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

24.10.2014
0
Spotkania

Na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 23.10.b.r. p. Kazimierz Rozenbeiger wygłosił referat „Co było przyczyną końca ruchu prawdziwej Solidarności ? Co robić w aktualnej sytuacji – wstęp do dyskusji”.

Poniżej zamieszczamy streszczenie prelekcji p. Kazimierza Rozenbeigera.

1. Co to jest „Solidarność”
- „Solidarność” jest to cnota moralna polegająca na mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego.
- wg bł. ks. Jerzego Popiełuszki: solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemienić życie na lepsze. To wołanie o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego problemów.

Czytaj więcej

Msza Św. w Jaśle w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Msza Św. w Jaśle w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

23.10.2014
0
Spotkania

Stajemy przy ołtarzu solidarni wokół siebie. Tak jak przed 30 laty, kiedy przyszło nam godzić się z wiadomością jak błyskawica, która objęła całą Polskę, że ksiądz kapelan Solidarności – Jerzy został porwany. Trwaliśmy wtedy na modlitwie różańcowej na klanach i niejednokrotnie we łzach.

Kiedy po paru tygodniach matactwa przez oficjalne władze stało się faktem, iż ks. Jerzy poniósł śmierć męczeńską, wiedzieliśmy w naszych sercach, że w tej śmierci rośnie życie. Że ta śmierć nie poszła na marne, że stanie się fundamentem wolnej i solidarnej Polski.

Dzisiaj modląc się do błogosławionego, a ufając że za moment świętego ks. Jerzego Popiełuszki wołamy do Boga o to, aby nasza Ojczyzna – Polska nadal była solidarna i zjednoczona przy Bogu.

Słuchając ks. Jerzego w nasze serca zapadało często jedno słowo, jedno zdanie, które jak motto wygłaszał w swoich kazaniach: „zło dobrem zwyciężaj”. Było nam łatwiej w latach 80-tych o zło. Jednak my musimy być o wiele bardziej czujni, o wiele bardziej zmobilizowani, aby odróżnić zło od dobra. Niech wstawiennictwo błogosławionego, a ufamy że za moment świętego towarzyszy naszej trosce o Ojczyznę i wolne i czyste sumienie.

Czytaj więcej

W 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności”

W 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności”

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.10.2014
0
Wiadomości

W niedzielę 19 Października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w  Kościele Św. Stanisława – w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona ,,Solidarności” –  Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki.

Po Mszy św. będzie złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą poświęconą

Ks. Jerzemu Popiełuszce.

 

Do udziału w uroczystości zapraszają:

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle

i Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”.

 

Zapraszamy na wystawę do biblioteki: „Zło dobrem zwyciężył”
 
Nowe fakty ws. mordu na ks. Popiełuszce: znaleziono osobiste notesy Urbana

Wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle.

Wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.09.2014
0
Spotkania

W dniu 25.09.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia.

Na wstępie Przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PIS w Jaśle – Witold Lechowski przedstawił stan przygotowań partii do wyborów samorządowych.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności ustępującego zarządu przez przewodniczącego Kazimierza Rozenbeigera

i sprawozdania komisji rewizyjnej przez Jerzego Nowaka, zebrani udzielili absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia w składzie:

      Kazimierz Rozenbeiger – przewodniczący zarządu

      Jerzy Nowak – zastępca przewodniczącego

      Irena Wawrzkowicz – sekretarz

      Kazimierz Poniatowski – członek

oraz komisję rewizyjną w składzie:

      Jerzy Leśniak – przewodniczący komisji rewizyjnej

      Henryk Bilski – zastępca przewodniczącego

      Janusz Miśkowicz – członek

Na zakończenie zebrania omówiono założenia programowe na okres następnej kadencji.

       J.M.

Rozpoczyna się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Rozpoczyna się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.09.2014
1
Wiadomości

20 września 2014 rozpocznie się proces kanonizacyjny bł. ks Jerzego Popiełuszki. Podczas procesu zostanie oceniona autentyczność cudu, który wydarzył się za wstawiennictwem polskiego kapłana we Francji. Jeśli cud zostanie zatwierdzony, kanonizacja kapelana „Solidarności” będzie niemal pewna.

 

Francuski ksiądz o imieniu Bernard przez czterdzieści lat nie chodził do kościoła. Po nawróceniu wstąpił do seminarium. Podczas jednej z podróży do Polski odwiedził grób ks. Popiełuszki. Od tej pory francuski duchowny często modlił się za wstawiennictwem polskiego księdza.

W 2012 r. w szpitalu im. Alberta Cheneviera w Créteil leżał François Audelan. Był chory na nietypową przewlekłą białaczkę szpikową. W listopadzie 2011 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Nie pomogły mu trzy chemioterapie ani przeszczep szpiku kostnego. Był w ostatnim stadium choroby.

- 14 września 2012 r. ksiądz Bernard znalazłszy się przy łóżku konającego – w dzień urodzin i księdza Jerzego – modlił się głośno: „Posłuchaj, Jurku, dziś twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to właśnie dzisiaj”. Potem odszedł. François Audelan wyzdrowiał i jest przekonany, że to Bóg przywrócił mu zdrowie.

Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego oznacza jedynie, że sprawa cudu zostanie zbadana z punktu widzenia medycznego. Wszyscy świadkowie zostaną przesłuchani, a następnie ich zeznania będę wysłane do Watykanu. W stolicy apostolskiej zapadnie ostateczna decyzja, co do autentyczności cudu, i tego czy zostanie on potraktowany jako dowód w procesie kanonizacyjnym.
jp                                                                wpoltice.pl, niedziela.pl

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

09.09.2014
1
Wiadomości

Zarząd Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” zawiadamia, że 25.IX.2014 r. o godz. 18 w Jaśle przy ul. W. Pola 3 odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Zebranie w podanym terminie dojdzie do skutku w przypadku udziału co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Jeśli zebranie w tym terminie nie dojdzie do skutku z powodu braku odpowiedniej ilości członków, to odbędzie się ono w tym samym lokalu i dniu o godz. 18.30 – bez względu na ilość obecnych.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Kazimierz Rozenbeiger

Prezes SSwJ

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

31 SIERPNIA – DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.09.2014
0
Wiadomości

Rocznica porozumień sierpniowych, to upamiętnienie historycznego zrywu Polaków do wolności w 1980r. Święto to ma przypominać nam, a także uświadomić młodym pokoleniom, że to właśnie w Polsce zapoczątkowany został proces upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Z okazji tej Rocznicy w dniu 31 sierpnia w kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle odprawiona została msza św. koncelebrowana przez ks. dr Stanisława Marczaka, ks. Artura Kostrząba i ks. Łukasza Mariuszyca. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Marczak przedstawiając historię ruchów  solidarnościowych i ich znaczenie dla społeczeństwa. Podkreślił, że jednym z fundamentów naszej tożsamości jest solidarność. Nie chodzi tu tylko o związek zawodowy, ale chodzi przede wszystkim o postawę solidarności, która obejmuje nie tylko nas, ale także pokolenia nas poprzedzające, a szczególnie pokolenia przyszłe, którym musimy zostawić świadomość, jakie wartości są najważniejsze. Dzisiaj to poczucie ludzkiej solidarności powinno odrodzić się. Poniżej pełny tekst homilii.

Czytaj więcej