MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

MSZA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.10.2015
0
Wiadomości

Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych członków jasielskiej NSZZ Solidarność, która zostanie odprawiona dnia 15.11.2015 (niedziela) o godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle.

 

.                            Spieszmy się kochać ludzi. Tak prędko odchodzą.

CZAS NA ODROBIENIE LEKCJI JANA PAWŁA II, KTÓREJ KIEDYŚ NIE CHCIELIŚMY SŁUCHAĆ!

CZAS NA ODROBIENIE LEKCJI JANA PAWŁA II, KTÓREJ KIEDYŚ NIE CHCIELIŚMY SŁUCHAĆ!

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.10.2015
0
Spotkania

ROK 2015 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

22 maja 1995 r. w Skoczowie Jan Paweł II wygłosił homilię o sumieniu. Od tej chwili minęło dwadzieścia lat, ale konieczne wydaje się przypomnienie niektórych fragmentów, aby postawić sobie pytanie: Czy jesteśmy ludźmi sumienia?

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społeczeństwie, w którym żyjemy i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedę i potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadanych ludzkiemu sumieniu. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Pamiętamy ten okres zniewolenia sumień, okres pogardy dla wolności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień, trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków nie uległy demoralizacji, aby nie poddały się prądom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych przykazań.

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. CZAS PRÓBY POLSKICH SUMIEŃ TRWA- MUSICIE BYĆ MOCNI W WIERZE!

Dziś, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie.

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Kolejna rocznica powstania jasielskiej Solidarności.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.10.2015
0
Spotkania

Mija 35 lat od czasu, gdy w Jaśle powstały pierwsze komisje „Solidarności”.

Uroczystości rocznicowe w dniu 18.10.2015 r. rozpoczęła Msza św. sprawowano w kościele p.w. Św. Stanisława w Jaśle o godz. 18. Mszę odprawili w koncelebrze: ks. Tadeusz Paszek – proboszcz parafii, ks. Krzysztof Mijal – kapelan podkarpackiej Solidarności, oraz ks. dr Stanisław Marczak – były kapelan jasielskiej Solidarności. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z Solidarnością, poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Marczak (tekst kazania zamieszczamy poniżej).

Po Mszy św. delegacje samorządowe, związkowe i naszego Stowarzyszenia złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Dalsza część uroczystości (konferencja) odbyła się w Sali budynku Exalo Drilling S.A. przy ul Asnyka.

Czytaj więcej

SIŁA SOLIDARNOŚCI

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Spotkania

SIŁA SOLIDARNOŚCI

Przez 35 lat swojego funkcjonowania „Solidarność” wywarła ogromny wpływ na całokształt życia społeczno – politycznego w Polsce.

Jasielska „Solidarność” włączyła się w ten ogólnokrajowy bunt przeciw władzy komunistycznej w październiku 1980 r. Do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r. do Związku należało ok. 9,5 min członków. Ta potężna siła dała społeczeństwu pierwszą lekcję demokracji. Wybrani przedstawiciele potrafili nie tylko stawić żądania, ale i tworzyć program reform. Niestety stan wojenny zdławił siłą ten wspaniały ruch. Reaktywowany w 1989 r. Związek miał już tylko ok. 2,3 min członków i zaczęły się problemy, bo był wykorzystywany jako parasol ochronny nad liberalnymi reformami ekonomicznymi. Narastało wiele negatywnych zjawisk: uwłaszczanie się nomenklatury na majątku państwowym, wyprzedawanie za bezcen przedsiębiorstw kapitałowi zagranicznemu, który najczęściej je likwidował, co powodowało utratę miejsc pracy, niskie płace, nieefektywna służba zdrowia itd. Po okresie rządów SLD w latach 1993 – 1997 „Solidarność” miała znowu szansę na wdrożenie reform. Zbudowała koalicję partii jako Akcja Wyborcza „Solidarność”. Wiele z opracowanych programów mogło istotnie zmienić oblicze kraju. Jednak nie nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim dlatego, że AWS weszła w niekorzystną koalicję z liberalną Unią Wolności, a prezydent A. Kwaśniewski zawetował aż 28 kluczowych ustaw. W związku z tym bilans dokonań AWS – u okazał się niewielki, a porażka zbyt oczywista.

Spotkanie związkowców z Ojcem Świętym Janem Pawłem 11 w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2003 r. zaowocowało przesłaniem Papieża Polaka, aby Związek wrócił do swoich korzeni. Należy tutaj zacytować te wiekopomne słowa: „Solidarność”, wkraczając na pewnym etapie w świat polityki i podejmując odpowiedzialność za rządzenie krajem, siłą rzeczy musiała zrezygnować z obrony interesów pracowników w wielu sektorach życia ekonomicznego i publicznego. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Kierujący Związkiem Janusz Śniadek, a później Piotr Duda, starali się jak mogli realizować te wskazania Papieża, ale w istniejących układach politycznych (rządy Platformy Obywatelskiej) obrona ludzi pracy przynosiła niewielkie rezultaty.

Do dziś NSZZ „Solidarność” jest największą organizacją społeczną w kraju (ok. 700 tys. członków), która wywiera istotny wpływ – choć cały czas niedostateczny -na świat polityki i życie społeczno – gospodarcze.

Jeżeli potrafimy wrócić do etosu z lat 1980 – 1981 i pamiętać, że w rękach każdego z nas jest los Polski i że każdy choćby na małą skalę może odwrócić bieg wydarzeń, to musimy zrobić coś na miarę własnych sił

i możliwości.

WYSTARCZY CHCIEĆ I SIĘ ODWAŻYĆ !

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

 

Czytaj więcej

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Popieramy akcję Towarzystwa Patriotycznego

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.09.2015
0
Wiadomości

Członkowie Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle popierają ideę

budowy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

500b

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

20.09.2015
0
Wiadomości

W dniach 19 i 20.09.2015 r. odbyła się na Jasnej Górze 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Relacja z tej pielgrzymki tutaj:

 

Pielgrzymka Ludzi Pracy 2015-09-19

 

Wzorem naszym bł. ks. Jerzy Popiełuszko 2015-09-20

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Echa 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.09.2015
0
Wiadomości

Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

03.06.2015
0
Wiadomości

Wystawę „Lech Kaczyński w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” można do najbliższej niedzieli (7 bm.) zwiedzać w holu kina JDK przy ul. Sokoła 8 (dawne kino „Syrena”).

Objazdowa wystawa, złożona z kilkunastu plansz, od połowy kwietnia br. pokazywana jest na Podkarpaciu. Obejrzeli ją już mieszkańcy m.in. Mielca, Przemyśla i Sanoka, a od 2 czerwca br. dostępna jest jaślanom.

Czytaj więcej

Jubileusz samorządności w Jaśle.

Jubileusz samorządności w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.06.2015
0
Wiadomości

W dniu 29.05.2015 r. odbyły się w Jaśle uroczystości 25-lecia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych. Organizatorem uroczystości były władze samorządowe miasta Jasła. Jubileusz rozpoczęła uroczysta koncelebrowana Msza św. w jasielskiej Farze z udziałem obecnych i byłych władz samorządowych Jasła, oraz zaproszonych gości. Kazanie nawiązujące do nauki Jana Pawła II dotyczącej sprawowania władzy wygłosił ks. dziekan Zbigniew Irzyk.

Mszę uświetnił udział chóru Soli Deo.

Po Mszy św. odbyła się konferencja w budynku kina Syrena.

 

Relacja z konferencji zamieszczona jest na stronie www.terazjaslo.pl   (tutaj)
 http://itvpoludnie.pl  (tutaj)
 www.TV Obiektyw.pl  (tutaj)
www.tvjaslo.pl   (tutaj)
 
 
Czytaj więcej

IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

21.05.2015
0
Spotkania

Rok 2015 – Rokiem Jana Pawła II

 

Fragment homilii wygłoszonej w czasie czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

 

TRZEBA DOJRZAŁEJ WOLNOŚCI.

 

I ja wołam do was, bracia i  siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia.

Czytaj więcej