Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle.

Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości co roku nam przypomina jak wielki trud dla Polski podejmowali nasi przodkowie przed 100 laty. Powinno to być dla nas przykładem dziś. W obliczu obecnych zagrożeń i wyzwań, które niewątpliwie stoją przed Polską i których szczególnie w ostatnich dniach jesteśmy świadkami, tym bardziej musimy pozostać zjednoczeni i gotowi do podjęcia trudu obrony niepodległości. Wyrażającego się nie tylko w obronie granic, ale także w obronie prawdy i dobrego imienia naszego Narodu. Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, tym bardziej dziś w dobie dezinformacji, wojen hybrydowych i „kulturowej kolonizacji”, musimy pozostać wytrwali w obronie naszych wartości i suwerenności Polski.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w Jaśle mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny, która miała miejsce w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium Patrona Jasła świętego Antoniego Padewskiego.

Mszę Św. uświetniły liczne poczty sztandarowe, chór „Soli Deo” działający przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz orkiestra dęta Jasielskiego Towarzystwa Muzycznego.

Homilię wygłosił o. Artur Zajchowski. Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, które wygłosił on podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. – Przywołujemy słowa papieża w święto odzyskania niepodległości. 103 lata temu dzięki wielkiemu poświęceniu i odwadze oraz zdecydowaniu naszych przodków, spełniło się największe marzenie. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość – mówił. Podkreślił również wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosły w przeszłości pokolenia młodych Polaków. – Wzorem i nauczycielem miłości ojczyzny jest dla nas Jezus. Przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Drogą do niej jest miłość do ziemskiej ojczyzny. Tą miłością do ojczyzny, walcząc o jej suwerenność w 1918 roku wykazała się również młodzież. Choć wydaje się, że dla młodych ludzi charakterystyczna jest beztroska, niż odpowiedzialność, dorobek 1918 roku pokazał jak bardzo jest to mylne stwierdzenie.

 

Homilia o. Artura Zajchowskiego

 

Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy jasielskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na czele z pocztami sztandarowymi udali się do Parku Miejskiego w Jaśle. Pochodowi towarzyszyła gra Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle. Po drodze, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod tablicami: upamiętniającą wymarsz oddziału Związku Strzeleckiego w 1914 r. przy ul. Kołłątaja oraz upamiętniającą postać marszałka Józefa Piłsudskiego przy kościele św. Stanisława BM.

W parku, obchody Narodowego Święta Niepodległości koncentrowały się wokół Grobu Nieznanego Żołnierza, przy którym wartę honorową wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle  im. Rodziny Madejewskich, oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, odczytany został Apel Pamięci. Kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy i dyrektorzy instytucji publicznych i społecznych, oraz delegacje placówek oświatowych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta jasielski Adam Pawluś. – Dzień 11 listopada jest bez wątpienia jednym z najważniejszych dni w historii narodu polskiego. Dzisiaj na pamiątkę odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach niewoli, a na naszym terenie po 147 latach, w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Chciałbym jednak podkreślić, że ma ono wymiar symboliczny. Przecież nasz kraj z dnia na dzień, nie powrócił na mapę Europy. Był to proces długofalowy, który rozpoczął się praktycznie z momentem wybuchu I wojny światowej, kiedy to po raz pierwszy od czasu trzeciego rozbioru nasi zaborcy stanęli naprzeciwko siebie. Nasi waleczni przodkowie wykorzystali ten moment, aby wywalczyć narodowi niepodległe państwo. Chociaż nie zawsze się ze sobą zgadzali, potrafili się zjednoczyć ponad podziałami w imię wyższego celu, jakim była wolność i suwerenność państwa polskiego.

 

Przemówienie Starosty Adama Pawlusia
 
11_11_2021 – przemówienie starosty

 

Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

J.M.

Relacje z uroczystości na innych portalach:

 

Jasielskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

11 listopada 2021 roku w Jaśle – Obchody Narodowego Dnia Niepodległości

 

Narodowe Święto Niepodległości 2021 – tak uczcili je jaślanie

 

11 listopada w Jaśle – film

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle – film

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle 

 

 

Dodaj komentarz