Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – obchody w Jaśle.

W tym roku obchodzimy 37. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października to również Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w PRL, wielkim patriotą i kapłanem.Odważnie występował przeciwko władzy komunistycznej, jego homilie przyciągały tłumy wiernych, inspirowały do sprzeciwu przeciwko totalitaryzmowi. Celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, torturowany, a następnie brutalnie zamordowany. Zginął śmiercią męczennika za wiarę i Ojczyznę.

Dzień śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – symbolu męczennika, zamordowanego z nienawiści, duchownego, który w swych homiliach piętnował okrucieństwo władz, bronił prawdy, upominał się o prawa obywatelskie, ale przede wszystkim jednak, zgodnie z duchem Ewangelii, głosił zasadę „Zło dobrem zwyciężaj” – został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych.

19 października to dzień wspomnień, wyraz hołdu dla wszystkich kapłanów i duchownych, którzy poprzez swoją niezłomną i nieugiętą postawę pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. Nie udało się ich zwyciężyć ani złamać. Nie ulegli pozorom, nie poszli na kompromisy z rzeczywistością. Niezłomni kapłani ginęli ramię w ramię z rodakami: w Katyniu, Charkowie i Miednoje, ale też w obozach koncentracyjnych, byli prześladowani i mordowani przez władze PRL-u.

Również w tym roku 19 października, w 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Jaśle uroczyście uczczono Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Uroczysta Msza Święta rocznicowa w intencji Duchownych Niezłomnych i rychłej kanonizacji kapłana odprawiona została w kościele p.w. św. Stanisława BM w Jaśle. Liturgii przewodniczył ks. Zbigniew Irzyk – Dziekan Dekanatu Jasło Wschód, a homilię wygłosił ks. Łukasz Ślusarczyk.

 

Homilia ks. Łukasza Ślusarczyka

 

We Mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe „Solidarności” i  jasielskich szkół, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych i licznie zebrani członkowie i sympatycy Solidarności. Mszę uświetnił swoim śpiewem chór „Soli Deo” z I LO w Jaśle.

 

Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Następnie uczestnicy uroczystości odśpiewali pieśń „Ojczyzno ma”. Uczeń II liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Kamil Sroka wygłosił krótki referat na temat Duchownych Niezłomnych i ks. Jerzego.

 

Referat Kamila Sroki

 

Uroczystość zakończyło wystąpienie Starosty Adama Pawlusia, który w swoim przemówieniu podziękował zgromadzonym za przybycie na uroczystość, a uczniom – za jej przygotowanie. Przypomniał także historię powstania i umieszczenia na ścianie frontowej „małego kościółka” tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce. Podkreślił, że dopiero niedawno dowiedział się, kto ją stworzył w Krakowie. Przypomniał sylwetki jej twórców: Andrzeja Fusa – działacza struktur „Solidarności” Krowodrza w Krakowie, Mariana Gołogórskiego – artysty rzeźbiarza, autora i wykonawcy głowy oraz dłoni ks. Jerzego Popiełuszki, a także nie żyjącego już Zdzisława Buckiego, który w swojej firmie „Metal-Kolor” przy ul. Starowiślna 53 w Krakowie, wykonał tablicę wraz z napisami.

 

Przemówienie Starosty Adama Pawlusia

 

 

Linki do relacji z uroczystości:

 

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych
.
Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych w Jaśle – relacja filmowa

 

J.M.

 

Dodaj komentarz