Spotkanie opłatkowe w tym roku nie odbędzie się.

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna i związane z nią obostrzenia ograniczają możliwość zgromadzeń, planowane w dniu 7.01.2021 r. spotkanie opłatkowe „Stowarzyszenia”
nie odbędzie się.

Najbliższe zebranie (jeżeli warunki na to pozwolą) odbędzie się 28.01.2021.

 

 

Dodaj komentarz