Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych w Jaśle.

19 października minęło 39 lat od daty męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po raz piąty obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedził blisko 23 miliony wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.

 

W dniu 19.10.2023 r., w 39 rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową z rozważaniami przygotowanymi przez Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” – ostatni różaniec błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Mszy św. koncelebrowanej w intencji duchownych i rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki przewodniczył ks. Dariusz Weryński, proboszcz jasielskiej parafii pw. Św. Stanisława BM. Kościół wypełniły poczty sztandarowe szkół oraz NSZZ „Solidarność” Zakładu Gazowniczego oraz Gamratu w Jaśle. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Łukasz Ślusarczyk.

W homilii ks. Łukasz Ślusarczyk z parafii pw. św. Stanisława BM, pytał kim jest kapłan w dzisiejszym świecie, czy kapłaństwo jest dzisiaj aktualne i potrzebne i co to znaczy być kapłanem.

 

- Pytamy w Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, którzy swoją postawą dali świadectwo wierze, męstwu i patriotyzmowi. Kapłaństwo to coś wielkiego, to pomaganie samemu Bogu. To nie jest pomysł ludzki, ale Chrystus sam postanowił wybrać niektórych ludzi i włożył w ich ręce trzy dary, którymi powinni dzielić się ze światem. To są dary od Boga, ale rozdawane namaszczonymi rękami kapłanów.

– Ofiara Chrystusa na krzyżu zamknięta dzisiaj w kawałku eucharystycznego Chleba. Ona daje nam wszystkim życie wieczne. Bóg sam walczy o nasze życie i pragnie, aby kapłani składali tę ofiarę i rozdawali Chrystusa wszystkim jako Chleb życia wiecznego. Jako ludzie słabi, biorący ten święty Chleb w ręce, możemy powtórzyć za św. Janem Pawłem II: „przecież nie wolno Ci Panie ufać takiemu jak ja”. A jednak Bóg jest zakochany w człowieku, ufa nam. Łatwiej jest niekiedy hostię podnieść w górę niż własne człowieczeństwo. (…) Potrzeba więc rąk, aby stanowiły bezpieczne schronisko Bożej miłości. I takie dłonie miał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Były one bezpiecznym schronieniem wolności i prawdy. Ksiądz Jerzy nie lękał się niczego, bo był wewnętrznie wolny.

– Na imieninach księdza Jerzego wszyscy życzyli mu wolności w czasach, gdy wszyscy byli spragnieni wolności w Ojczyźnie. A ksiądz Jerzy powiedział: ale przecież ja jestem wolny.

- Drugi Boży dar, który niosą kapłani to Ewangelia, światło naszego życia. Mówić o Bogu rozkrzyczanemu światu. Jak to robić dzisiaj? Jest tyle słów, które są komentarzem, opinią, czasem mędrkowaniem, ale nie są słowem Boga, dlatego trzeba najpierw zamilczeć, uklęknąć, usłyszeć i dopiero głosić. Ksiądz Jerzy umiłował nade wszystko pełnienie woli Bożej, oparł się pokusie życia w świętym spokoju, bezkompromisowo głosił prawdę Ewangelii, stając się Bożym zasiewem dla wzrostu wiary Kościoła na polskiej ziemi w trudnych czasach komunizmu. I wreszcie kapłani niosą trzeci dar – miłosierdzie dla świata. To miłosierdzie przywraca wiarę w życie wieczne, ale również zaprasza, by ocierać ludzkie łzy, bo dziś trzeba powoli, z troską ocierać ludzkie rany. Może dlatego ksiądz Jerzy na obrazku prymicyjnym wybrał słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany serc zbolałych”.

- Zawsze skromny, pełen chęci służenia innym. Pomimo szykan, pomówień, oszczerstw był obrońcą godności człowieka, ludzkich praw do wolności. I także w naszych czasach, już jako błogosławiony Kościoła, pokazuje nam co to znaczy zło dobrem zwyciężać. I może warto, gdy w naszej Ojczyźnie po raz piąty przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, zobaczyć właśnie takich kapłanów, którzy miłowali Boga i Ojczyznę ponad wszystko. Zapłacili oni często najwyższą cenę, ponosząc śmierć z rąk niekiedy nigdy nie ujawnionych sprawców. Duchowni ginęli z polskimi oficerami w Katyniu, Charkowie, Miednoje, w trakcie Powstania Warszawskiego, czy w czasie powojennej konspiracji, ale także w czasach podziemia solidarnościowego. To między innymi biskup Antoni Baraniak, ks. Stefan Niedzielak, ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Dobrzański i wielu innych. Dzisiaj dla nas żyjących w wolnej Ojczyźnie, śmierć tych kapłanów jest pewnym zobowiązaniem aby czcić ich pamięć. Jak powiedział ksiądz Jerzy, miłość i prawdę można krzyżować, ale nie można jej do końca zabić.

- Zmieniły się czasy, zmieniły się sposoby męczeństwa i trzeba nam powiedzieć, że jest męczeństwo krwi, ale jest też dzisiaj męczeństwo ducha. Wielu cierpi męki duchowe aby dochować wierności, by być wierzącym, szlachetnym, uczciwym człowiekiem. Nas nie ścigają dzisiaj prześladowcy, może nie grozi nam śmierć za wiarę, ale wieje wokół nas wiatr wydmuchujący szlachetne postanowienia, pragnienie świętości, a nawet pragnienie nieba. Żeby je w sobie utrzymać, trzeba się niekiedy wiele namęczyć. Tej walki może nie widać, bo dokonuje się w duszy, ale trzeba ją podejmować, by zachować szlachetność i dobro. (…) Uczmy się od kapłanów niezłomnych miłości do Chrystusa, Kościoła i naszej Ojczyzny.

 

Po mszy świętej przedstawiciele władz samorządowych, delegacje instytucji, służb mundurowych, szkół, zakładów pracy, organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz pamięci przed tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującą się na frontonie kościoła. Wartę honorową wystawili Strzelcy z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

 

Sylwetkę ks. Jerzego Popiełuszki przedstawił w okolicznościowym referacie Marek Głogowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

 

Uroczystość zakończyło wystąpienie Adama Pawlusia – Starosty Jasielskiego, który w swoim przemówieniu podziękował zgromadzonym za przybycie na uroczystość, a uczniom – za jej przygotowanie, oraz przypomniał, że nadal jest wiele niewiadomych dotyczących śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

– Funkcjonariusze tamtego aparatu komunistycznego zasiadają w fotelach Parlamentu Europejskiego i pouczają nas o demokracji, a wprowadzali zbrodniczy system komunistyczny, który opierał się na sowieckich bagnetach. W 1993 roku sowieci opuścili Polskę, ale ciągle ten ślad sowiecki jest obecny i agentów jest w Polsce dużo. Niestety, mamy obraz, zwłaszcza w dużych miastach, że sprawy narodowe, polskie nie zawsze idą w dobrym kierunku. Trzeba się modlić, w pokojowej drodze dążyć do utrzymania niepodległości, wolności i życia w prawdzie – powiedział Adam Pawluś.

 

Na zakończenie uroczystości zebrani zaśpiewali „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”.

 

Więcej informacji o uroczystości:

 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych w Jaśle

 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych w Jaśle. 39. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

 

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

 

J.M.

 

0653

 

0654

 

0658

 

0662

 

0664

 

0665

 

0675

 

0683

 

0694

 

0707

 

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz