Spotkanie z Kazimierzem Famuratem.

Na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 24 lutego b.r. gościliśmy Kazimierza Famurata, jednego z głównych organizatorów Jasielskiej „Solidarności”. Kazimierz Famurat był również inicjatorem i wykonawcą w latach 70-tych Tablicy Katyńskiej umieszczonej na zewnętrznej ścianie kaplicy na Starym Cmentarzu w Jaśle.

W swojej wypowiedzi przedstawił zebranym wspomnienia z okresu organizowania w Jaśle pierwszych struktur „Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego, przesłuchań w MO, oraz okoliczności powstania Tablicy Katyńskiej na kaplicy cmentarnej. Wspomniał też okres swojego dzieciństwa w czasie okupacji niemieckiej i swoich rodziców, którzy mili duży wpływ na ukształtowanie jego patriotyzmu.

 

Wspomnienia Kazimierza Famurata.

J.M.

20220224_174939

20220224_174909

20220224_174856

20220224_174832

Foto: J.Nowak

Dodaj komentarz