1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca, po raz jedenasty obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła władza komunistyczna. Mimo grożących im represji nie złożyli broni. Niejednokrotnie za tę postawę płacąc najwyższą cenę.

W 2011 roku Sejm RP dzień 1 marca ustanowił świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy nie chcieli podporządkować Polski Związkowi Radzieckiemu i nie pozwalali narzucić jej obywatelom ustroju komunistycznego.

Rokrocznie z tej okazji w Jaśle organizowane są obchody poświęcone bohaterom tamtych czasów – Żołnierzom Niezłomnym, Wyklętym, walczącym z tymi, którzy chcieli zniszczyć Polskę, jej niezależność i niepodległość.

Program tegorocznych obchodów, z uwagi na pandemię, jest ograniczony i wygląda następująco:

11:00 – modlitwa przy grobach Żołnierzy Niezłomnych spoczywających na Starym Cmentarzu w Jaśle,

12:00 – uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych (skwer przy Zespole Szkół nr 4 w Jaśle – Plac Żwirki i Wigury): przywitanie gości, hymn państwowy, apel pamięci, przemówienie Starosty Jasielskiego i zaproszonych gości, składanie kwiatów.

17:15 – w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Parafii Kolegiackiej członkowie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” odmówią różaniec w intencji zbawienia dusz Żołnierzy Niezłomnych,

18:00 – Msza Święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych (Kolegiacka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  Panny  w  Jaśle – FARA).

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach!

 

Dodaj komentarz