Dzień Sybiraka w Jaśle.

Poczynając od 2004 r. w dniu 17 września obchodzony jest w Polsce Dzień Sybiraka. Tegoroczne obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji żyjących Sybiraków i ich rodzin oraz tych wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi odprawioną w kościele OO. Franciszkanów.

 

Po zakończeniu liturgii uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik „Golgoty Wschodu”, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i odczytaniu apelu pamięci przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji społecznych oraz placówek oświatowych złożyli kwiaty.

 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

 Agresja Sowietów jest nazywana IV rozbiorem Polski, ponieważ okupanci podzielili między siebie strefy wpływów. Dla Stalina była to, jak się sądzi, osobista zemsta za klęskę poniesioną podczas najazdu na nasz kraj w 1920 roku. Sowiecka propaganda nazywała atak wyprawą wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, a rozrzucane ulotki głosiły, że czerwonoarmiści niosą Polakom pokój. Dziś, tutaj w tym miejscu, przy Pomniku „Golgota Wschodu”, 80 lat po tych tragicznych wydarzeniach, spotykamy się, by pokłonić się i oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli nie tylko we wrześniu 1939 roku, ale także rok później w Katyniu, Charkowie, Ostaszkowie i Miednoje. Warto zaznaczyć, że ten dzień jest szczególnie ważny dla naszych lokalnych struktur Związku Sybiraków, którzy od lat czynią starania o godne upamiętnienie tych wydarzeń. Dziękuję za wasz trud włożony w przekazywanie pamięci o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom.

 

Przemówienie Burmistrza Ryszarda Pabiana

 

Głos zabrała również Maria Kurowska, członek Zarządu Województwa podkarpackiego.

 W imieniu samorządu województwa podkarpackiego pragnę złożyć hołd tym wszystkim, którzy osiemdziesiąt lat temu stawili opór Armii Czerwonej. Wiedzieli, że to nie idą przyjaciele, jak siali propagandę, lecz idzie następny najeźdźca. Składamy hołd tym, którzy w wyniku wojny tak bardzo ucierpieli. Byli wywożeni do obozów śmierci, w stepy, na Syberię do lasów i tam w morderczej pracy pomnażali majątek najeźdźców. Jednocześnie starali się przeżyć. Wielu z nich nie przeżyło, poległo na tej obcej, nieludzkiej ziemi. Dlatego nie wolno nam nigdy zapomnieć o nich. Dzięki ich cierpieniu, ofierze życia i niestrudzonej walce o wolną Polskę mamy dzisiaj ojczyznę, w której możemy się spokojnie uczyć i pracować.

 

Wystąpienie Marii Kurowskiej

 

Za udział w obchodach Dnia Sybiraka wszystkim ich uczestnikom podziękował prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaśle, Franciszek Trociński.

 Jesteśmy tutaj po to, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co wydarzyło się 17 września 1939 r. Był to nóż zdradziecko wbity w plecy narodu polskiego. Staramy się rozmieszczać różne znaki pamięci w całej Polsce. Tutaj w Jaśle udało nam się zbudować ten pomnik Golgoty Wschodu, dzięki władzom samorządowym. Chcemy tę pamięć przekazać młodemu pokoleniu. Zależy nam na tym, żeby na tego rodzaju uroczystościach było bardzo dużo młodzieży, bo w wasze ręce przekazujemy kontynuację tego, co przed laty zaczął nasz związek.

Wystąpienie Franciszka Trocińskiego

 

Wartę honorową wystawili harcerze ze 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. Leopolda Lisa –Kuli. W uroczystościach wzięła udział również Jednostka Strzelecka 2091  ZS „Strzelec” im. generała Józefa Hallera z Trzcinicy oraz poczty sztandarowe.

 

W dalszej części obchodów odbyła się w Jasielskim Domu Kultury prelekcja okolicznościowa „Jasielski Wrzesień 1939″ dla młodzieży jasielskich szkół.Prelekcję prowadzili: prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaśle Franciszek Trociński, oraz Dyrektor Jasielskiego Muzeum Mariusz Świątek. Pełny zapis prelekcji poniżej:

 

Prelekcja – Franciszek Trociński

 

Prelekcja – Dyr. Mariusz Świątek

 

 

Więcej relacji o uroczystości:

 

Uczczono pamięć ofiar stalinizmu

 

Dzień Sybiraka w Jaśle – Maria Kurowska, Adam Pawluś, Ryszard Pabian i Wojciech Piękoś oddali hołd zamordowanym

 

80 lat temu sowieci napadli na Polskę. Jasło pamięta o tych wydarzeniach

 

Dzień Sybiraka w Jaśle – relacja filmowa

 

17 września – 80 lat po tragicznych wydarzeniach

 J.M.

 

0070

 

0071

 

0072

 

0079

 

0080

 

0081

 

0087

 

0089

 

0097

 

0105

 

0110

 

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz