Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Jaśle.

Uroczystości rozpoczęła – w południe 1 września – uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP (Fara) w intencji Ojczyzny i ofiar II wojny światowej z udziałem licznych pocztów sztandarowych i Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, związanych z Jasłem parlamentarzystów, samorządowców reprezentujących województwo podkarpackie, powiat jasielski, miasto i gminę Jasło, przedstawicieli kombatantów, służb mundurowych, miejskich i powiatowych instytucji i szkół.

Kazanie poświęcone trudnej historii Polski i różnym postawom Polsków wygłosił ks. Zbigniew Kraska.

 

Kazanie ks. Zbigniewa Kraski.

 

Dalsze obchody miały miejsce pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary II Wojny Światowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i odczytaniu apelu pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze, a burmistrz Jasła Ryszard Pabian wygłosił okolicznościowe przemówienie.

 

Przemówienie burmistrza Ryszarda Pabiana.

 

Następnie uczestnicy udali się na płytę rynku, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy pn. „Jasielski wrzesień 1939-1944”.

Podczas uroczystości Maciej Koszarski – wnuk zmarłego w tym roku płk. Stanisława Kostki ps. „Dąbrowa”, przekazał miastu klucz, którym podczas akcji „Pensjonat” posłużono się do zdobycia więzienia gestapo i uwolnienia prawie 180 osadzonych.

 

Po południu uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach. Także rozpoczęły się mszą św. Kolejnymi punktami obchodów w lasku warzyckim były: apel pamięci, wystąpienia okolicznościowe i składanie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Upamiętnienie uświetnił Chór Laurenti z Warzyc oraz Orkiestra Dęta działająca przy GOK Jasło z/s w Brzyściu.

 

W swoim przemówieniu Adam Pawluś, Starosta Jasielski podkreślił:

To takie patologiczne ideologie, jak faszyzm i komunizm oraz opętani i chorzy przywódcy jak Hitler i Stalin, wraz ze swoimi tzw. elitami, doprowadzili do wybuchu 1 września 1939 roku II wojny światowej – najstraszliwszej w dziejach Europy. Polacy sami nie byli w stanie powstrzymać agresji niemieckiej. Jednak nigdy się nie poddali tworząc Polskie Państwo Podziemne, rząd emigracyjny, podziemne struktury administracji i zbrojny ruch oporu. Jasło i powiat Jasielski doświadczały tego samego co cała Polska.(…) W latach 1940–1944 lasy warzyckie były miejscem masowych mordów dokonywanych przez Niemców. To tutaj spoczywa ok. 5 tys. zamordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Łemków i jeńców sowieckich. W większości ludzie Ci ginęli w masowych egzekucjach. (…) Las Warzycki bywa nazywany „Podkarpackimi Palmirami”. Pomimo że skala zbrodni była znacznie większa niż ta pod Warszawą, to nie utrwaliła się ona w masowej pamięci Polaków. Cmentarz jest znany głównie okolicznym mieszkańcom oraz pasjonatom historii. Naszą rolą jest, aby ofiary tej okrutnej zbrodni nigdy nie zostały zapomniane. Konieczne są także dalsze badania historyczne tych tragicznych wydarzeń, których niestety dotąd nie przeprowadzano. Pamięć historyczna i prawda o niej musi trwać, bo sprawcy zbrodni zawsze zacierają ślady. Ludobójstwo to nie może być zapomniane.

 

Więcej na temat uroczystości:

 

Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

Jasielskie obchody 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

Pamięć naszym obowiązkiem

 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gminie Jasło (relacja filmowa)

 

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Warzyce- relacja filmowa

J.M.

 009

 

 

010

 

012

 

013

 

015

 

019

 

021

 

026

 

033

 

048

 

058

 

059

 

061

 

063

 

Foto: J.Nowak

Dodaj komentarz