„Dzień Solidarności i Wolności” – obchody w Jaśle.

30 sierpnia br., w ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 21. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w Starostwie Powiatowym w Jaśle rodzinie ks. Kołtaka przekazano Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie ks. Stanisławowi Kołtakowi i otwarto wystawę Jemu poświęconą.

Witając zgromadzonych na tym wydarzeniu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zaproszonych gości starosta jasielski Adam Pawluś powiedział:

Spotykamy się dzisiaj, aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Trzydzieści dziewięć lat temu doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. A dwadzieścia jeden lat temu odszedł do domu Pana ksiądz Stanisław Kołtak, dziekan oraz proboszcz Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, a wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Starostwie Powiatowym w Jaśle, gdzie ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, wręczył Romualdowi Kamińskiemu, siostrzeńcowi ks. Kołtaka, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie ks. Stanisławowi Kołtakowi przez prezydenta PR Andrzeja Dudę, za wybitne zasługi dla czynu niepodległościowego, wsparcie „Solidarności” oraz pracę duszpasterską na terenie Jasła i dawnej Diecezji Przemyskiej.

Z wnioskiem o przyznanie Orderu wystąpiło stowarzyszenie „Solidarni” w Jaśle. Reprezentujący stowarzyszenie Kazimierz Poniatowski przedstawił szczegółowe uzasadnienie:

 

Wystąpienie K. Poniatowskiego.

 

Ks. dr hab. Piotr Steczkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że to dla niego zaszczyt i honor przekazać ten Order, którym został odznaczony pośmiertnie śp. ks. dziekan Stanisław Kołtak oraz pamiątkową legitymację na ręce członków Jego najbliższej rodziny. Wyraził też wdzięczność Prezydentowi RP za to, że docenił zasługi śp. księdza Stanisława Kołtaka dla jasielskiej „Solidarności” oraz całej lokalnej społeczności.

 

Wystąpienie ks. dr hab. Piotra Steczkowskiego.

 

Romuald Kamiński zdecydował o przekazaniu krzyża proboszczowi „kościółka gimnazjalnego” i przedstawicielom jasielskiej „Solidarności”, prosząc o umieszczenie go na ścianie tejże kaplicy, obok tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Kołtakowi.

Tą część uroczystości podsumował starosta Adam Pawluś:

Jesteśmy również bardzo wdzięczni panu Prezydentowi, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej docenił i uznał te wszystkie dokonania naszego kapelana „Solidarności”. Bardzo dziękujemy panu, panie Andrzeju Duda, Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach przed laty. Razem tworzyliśmy tą jasielską „Solidarność”. Szczególne słowa podziękowania chcę skierować do obecnego wśród nas ks. dr. Marczaka, który swoimi homiliami wspierał nas duchowo, zachęcał do wspólnej modlitwy. Te wszystkie nabożeństwa, które się odbywały trzynastego każdego miesiąca, które odbywały się w ramach różnego rodzaju rocznic patriotycznych, za to wszystko drogi księże doktorze bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Wystąpienie starosty Adama Pawlusia.

 

Następnym elementem uroczystości było odsłonięcie wystawy poświęconej jasielskiej „Solidarności”, w szczególności jej kapelanom, która została udostępniona na korytarzach Starostwa Powiatowego. Po niej zaproszeni goście udali się na cmentarz komunalny przy ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się miejsce doczesnego spoczynku śp. ks. Stanisława Kołtaka. Na Jego grobie odmówiono modlitwę, zapalono znicze oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

Tegoroczne obchody zakończyły się uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka w kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle, po której delegacje samorządowców, działaczy Solidarności i przyjaciół ks. Kołtaka złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr hab. Piotr Steczkowski.

 

Kazanie ks. dr Piotra Steczkowskiego.

 

Po Mszy św. Przy tablicy ks. Popiełuszki Paweł Pietrusza odczytał stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dot. 39 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

 

Wystąpienie Pawła Pietruszy.

 

Więcej o obchodach:

 

Upamiętnili rocznicę powstania „Solidarności” oraz postać śp. księdza Stanisława Kołtaka

 

Jasielskie obchody „Dnia Solidarności i Wolności”

 

Jasielskie obchody „Dnia Solidarności i Wolności”
 
Jasielskie Obchody Dnia Solidarności i Wolności – relacja filmowa

 

J.M.

 0911

 

0913

 

0916

 

0920

 

0924

 

0925

 

0929

 

 

0936

 

0942

 

0949

 

0955

 

0963

 

0966

 

0967

 

0973

 

0975

 

0978

 

0983

 

0984

 

0995

 

0997

 

0001

 

0003

 

0005

 

Foto: J.Nowak

 

 

Dodaj komentarz