JAŚLANIE – RODZINIE ADAMA LAZAROWICZA

Jak już informowaliśmy 20 czerwca 2016 r. Rada Miasta Jasła podjęła uchwałę

o nadaniu rondu w Jaśle – Sobniowie imienia Adama Lazarowicza. Życiorys tego bohaterskiego żołnierza oraz związki jego Rodziny z Jasłem zostały opisane w lipcowym numerze „Obiektywu”.

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”, inicjator podjęcia tej uchwały, postanowiło o tym doniosłym fakcie powiadomić Rodzinę Adama Lazarowicza.

2 października b.r. na naszą prośbę Jaślanin – Janusz Pawlik, skarbnik Gminy Jasło,

będąc we Wrocławiu, odwiedził mieszkających tam członków Rodziny uczczonego wspomnianą decyzją Żołnierza Wyklętego. Spotkał się ze Zbigniewem Lazarowiczem – synem Adama oraz Przemysławem, synem Zbigniewa. Obaj byli działaczami „Solidarności” internowanymi w stanie wojennym. Zbigniew Lazarowicz to także uczestnik walk z niemieckim najeźdźcą w czasie II wojny światowej, a potem żołnierz podziemia antykomunistycznego. Pan Janusz przekazał specjalny list od Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana, uchwałę Rady Miasta oraz materiały książkowe, w tym książkę Zdzisława Świstaka „Encyklopedia Jasła”, broszury i inne pamiątki dotyczące Jasła oraz kilka egzemplarzy „Obiektywu” ze wspomnianym artykułem. Wręczył także 10 dużych kolorowych zdjęć wspomnianego ronda wykonanych przez znanego jasielskiego fotografika Marka Maczugę (także na dyskietce).

Pan Zbigniew, urodzony w Jaśle, oraz Jego Rodzina, byli bardzo zadowoleni z faktu uczczenia Adama Lazarowicza w mieście, z którym łączą ich liczne związki.

Stowarzyszenie otrzymało od Pana Zbigniewa dwie książki: Z. Lazarowicza – Klamra. Mój Ojciec (także w wersji audio) oraz Jadwigi Lazarowicz (żona Adama) – Stracony dom. Przekazał nam także kilka broszurek swojego autorstwa traktujących

o bohaterach zmagań z niemieckimi wojskami, a potem z komunistycznym aparatem represji. Pan Zbigniew przyjął zaproszenie władz Jasła do odwiedzenia naszego miasta.

4 października Pan Zbigniew Lazarowicz skontaktował się telefonicznie z autorem niniejszego tekstu przekazując podziękowania Stowarzyszeniu za podjęcie inicjatywy, która doprowadziła do uczczenia w Jaśle pamięci Jego Ojca. Złożył podziękowanie wszystkim, którzy do tego przyczynili się. Przyjął ponowne zaproszenie do odwiedzenia naszego Miasta.

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” pragnie raz jeszcze podziękować Radzie Miasta Jasła oraz Panu Burmistrzowi. Jego pracownicy: Pan Paweł Rzońca, Pan Wojciech Głowa oraz Pan Roman Marek także wsparli znacząco nasze działania związane z nadaniem imienia rondu oraz przygotowaniem materiałów dla Rodziny A. Lazarowicza.  Dziękujemy także Panu Markowi Maczudze, który nieodpłatnie przygotował wspomniane zdjęcia. Panu Januszowi Pawlikowi dziękujemy za spełnienie naszej prośby i przekazanie wyrazów wdzięczności Rodzinie Adama Lazarowicza i przygotowanych materiałów.

 

Kazimierz Poniatowski – Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”

 

Dodaj komentarz