GERARD SOSIŃSKI ODZNACZONY.

W czerwcu b.r. Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”, z prezesem Kazimierzem Rozenbeigerem, rozpoczęło starania o przyznanie Gerardowi Sosińskiemu odznaczenia państwowego. Starania nasze wsparł Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, który osobiście zna działalność G. Sosińskiego.

Gerard Sosiński był współzałożycielem Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle w 1980 r. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) został internowany w Uhercach, a potem w Łupkowie. Z internowania został zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

W uzasadnieniu decyzji o internowaniu napisano: „W okresie trwającego kryzysu społeczno – politycznego PRL czynnie uczestniczy w podsycaniu napięcia społecznego i agituje do nieposłuszeństwa wobec decyzji organów państwowych”.

Po zwolnieniu z internowania podjął działalność w strukturach podziemnych „Solidarności” zajmując się kolportażem niezależnych wydawnictw związkowych i orga – nizowaniem pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle.

W latach 1983 – 1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach operacji „Ropa” prowadzonej przez pion V SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jaśle.

Przyczynił się do wznowienia działalności „Solidarności” w zakładzie pracy przez udział w powołaniu zakładowej struktury związkowej, które nastąpiło 8 lutego 1989 r.

Był radnym Rady Gminy Skołyszyn, na terenie której mieszka (w Harklowej).

Postanowieniem z 22 sierpnia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Gerardowi Sosińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w przemiany demokratyczne w Polsce.

Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał 17 września b.r. w Skołyszynie Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski. Obecni byli: Mariusz Sepioł – Starosta Jasielski, Stanisław Pawluś – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Katarzyna Stukus – asystentka Wicewojewody W. Lechowskiego oraz członkowie Rodziny odznaczanego.

Obecne władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” reprezentował Paweł Pietrusza -  wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie i szef Oddziału w Jaśle. Ze Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” obecni byli: Zastępca Prezesa – Jerzy Nowak oraz członek Zarządu – autor niniejszego tekstu. Obecni byli przyjaciele Rodziny kol. Gerarda: ks. prof. Piotr Steczkowski i jego brat Paweł, w latach 80. ub. wieku członkowie zespołu Młody Las, prezentującego wówczas programy patriotyczne i religijne w kościołach Jasła, Krosna ale także w Krakowie – Mistrzejowicach. W tej podniosłej uroczystości  uczestniczył także Wiesław Staniszewski, kolega G. Sosińskiego z zakładu pracy i z działalności w zakładowej „Solidarności”. Uczestniczyli też inni znajomi z zakładu pracy i sąsiedzi.

Gerard Sosiński to człowiek o wielkim poczuciu humoru, pełen energii i zaangażowania, którymi zarażał swoich kolegów – działaczy „Solidarności” w swoim zakładzie pracy i w środowisku jasielskim. Odznaczenie Go przez Prezydenta RP to także potwierdzenie, w naszym terenie, innej polityki odznaczeniowej, nagradzającej walczących o wolność żołnierzy podziemia antykomunistycznego i działaczy „Solidarności”, którą zapoczątkował Ś.p. Prezydent Lech Kaczyński.

Członkowie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” serdecznie gratulują kol. Gerardowi otrzymania tak wysokiego odznaczenia państwowego.

 

Kazimierz Poniatowski – Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”

 

100_3586

100_3583

100_3580

100_3576

100_3571

100_3570

100_3569

100_3568

100_3566

100_3594

100_3592

100_3587

 

Foto: J. Nowak

Dodaj komentarz