Jubileusz ks. Tadeusza Paszka w jasielskim „Kościółku”.

Jubileusz ks. Tadeusza Paszka w jasielskim „Kościółku”.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.06.2017
0
Spotkania

W dniu 4 czerwca 2017 r. ks. Tadeusz Paszek, proboszcz parafii p.w. św. Stanisława B.M. świętował  jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich.

.

Delegacja Jasielskiej Solidarności złożyła jubilatowi z serca płynące życzenia.

.

Czytaj więcej

Pielgrzymka do Strachociny.

Pielgrzymka do Strachociny.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.05.2017
0
Spotkania

21.05.2017 r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało pielgrzymkę do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W miejscowości tej prawdopodobnie urodził się i spędził dziecięce lata św. Andrzej Bobola, patron naszej Ojczyzny.

Czytaj więcej

Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Jasło.

Obchody  226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Jasło.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

04.05.2017
0
Spotkania

Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego Rynku. Wzięli w niej udział mieszkańcy, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz placówek oświatowych.

Czytaj więcej

PATRIOTYZM

PATRIOTYZM

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

28.04.2017
0
Spotkania

PATRIOTYZM (wstęp do dyskusji)

 

 Ojczyzna, to wspólnota rodzimej kultury, jej dzieje, historia.

To bogactwo językowe, bogactwo sztuki i kultury, to jej religia i obyczaje.

(Bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

 

Teoretycznie, słownikowo wiemy, iż patriotyzm polega na tym, że każdy obywatel, nie tylko żołnierz, ma obowiązek chronić swoją Ojczyznę w momencie zagrożenia jej niepodległości i suwerenności. Ma dbać o dobro i interesy naszego państwa.

Potocznie słowo „patriotyzm” ma wiele różnych treści i nie jest kojarzone w sposób jednoznaczny.

Co Polacy sądzą na temat patriotyzmu ? Dla większości oznacza miłość do Ojczyzny, dumę z kraju, znajomość historii Polski, szacunek dla symboli narodowych, szacunek dla polskiej tradycji.

Niestety, dla wielu patriotyzm pozostaje tylko słowem, które nie oznacza nic głębszego. Twierdzą, że nie można kochać Ojczyzny, w której trudno znaleźć pracę, w której czeka się nawet po kilkanaście miesięcy w kolejce do lekarza specjalisty. Narzekają na niskie zarobki, wysokie podatki, a rządzących traktują jako kłamców. Uważają, że wywieszenie flagi narodowej, uroczystości państwowe, hymn narodowy, to tylko atrybuty polskości.

Jaką postawą powinien wyróżniać się obywatel ?

Współczesny patriota to człowiek prawy, honorowy, postępujący zgodnie ze swoim sumieniem, a jednocześnie dbający o dobre imię Ojczyzny, szanujący jej symbole i aktywnie uczestniczący w jej życiu. Dzisiejszy patriota  to człowiek szanujący swój język i znający swoje dziedzictwo. Patriotyzm to szacunek dla polskiej ziemi. Każdy może sięgać po polskie towary i wspierać polskie firmy. Możemy też nie propagować świąt, które nadeszły z Zachodu i wytrwale uczyć się historii czy geografii. Jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie sprawiedliwości społecznej, zadbać o moralność zachowań. Starać się pomagać tym, którzy rządzą, bo szlachetne rządy, demokratyczna władza i sprawiedliwe sądy mogą być podstawą rozwoju naszej Ojczyzny.

Niektórzy „postępowi” próbują przekonywać, że patriotyzm jest przeżytkiem i odchodzi do historii. My musimy prezentować odmienne stanowisko. Wyjść, zwłaszcza do ludzi młodych i wykazywać, że słowo „patriotyzm” nie traci swojego znaczenia. Mówmy wiele o regionalnym patriotyzmie, o lokalnych ojczyznach, a zwłaszcza o roli rodziny.

Ciągle aktualne są słowa Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście  nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy”.

 

Opracował Kazimierz Rozenbeiger

 

Episkopat Polski opublikował dokument pt.: ”CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU”, który jest odpowiedzią na ożywienie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. Kościelne rozumienie patriotyzmu ma charakter uniwersalny. Dlatego też dokument powinien być inspirujący dla każdego, kto uważa się za patriotę.

Otwiera się tu, zdaniem Kościoła, pole dla działania rodzin, szkół, samorządowców i stowarzyszeń. Wszyscy są odpowiedzialni za kształtowanie w duchu patriotyzmu przede wszystkim młodzieży.

Członkowie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” czują się odpowiedzialni za ten proces. Nawiążemy ściślejszy kontakt ze szkołami w Jaśle i okolicy.

 (Zarząd)

 

Warto przeczytać :

 

Chrześcijański kształt patriotyzmu – Dokument Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

7 Rocznica katastrofy Smoleńskiej – obchody w Jaśle.

7 Rocznica katastrofy Smoleńskiej – obchody w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

15.04.2017
0
Spotkania

O godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, Pana Senatora Stanisława Zająca, Pary Prezydenckiej i pozostałych tragicznie zmarłych w katastrofie Smoleńskiej.
We Mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe I LO w Jaśle i LO w Kołaczycach, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, lokalnych instytucji i organizacji i mieszkańcy powiatu.
Kazanie wygłosił ks. proboszcz jasielskiej kolegiaty Zbigniew Irzyk.
Po Mszy św.odbył się przemarsz pod pomnik „Golgota Wschodu” oraz tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej u zbiegu ulic Czackiego i Mickiewicza, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
Po odczytaniu Apelu Pamięci z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy sprzed siedmiu lat, odczytane zostały nazwiska wszystkich ofiar tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 r.
Stanisława Zająca wspominała Alicja Zając, wdowa po zmarłym tragicznie senatorze.
Obchody rocznicowe zakończyło przemówienie starosty jasielskiego Adama Pawlusia.
Do uczestników jasielskich obchodów Zwrócił się także Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w wystosowanym liście okolicznościowym.

Czytaj więcej

Wesołych Świąt.

Wesołych Świąt.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

31.03.2017
0
Wiadomości

jezus

.

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych

Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał”

.

.

Jezus żyje i jest obecny pośród nas.

Dzielmy się z wszystkimi tą radością.

Wraz ze Zmartwychwstałym Panem

Budujemy w naszej ojczyźnie

Cywilizację życia i miłości,

I nie lękajmy się!

.

Sympatykom i członkom Stowarzyszenia

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzymy, aby światło płynące od

Zmartwychwstałego Pana oświecało drogi

życiowe, było drogowskazem na życie

oraz napełniało wasze serca pokojem i radością

Prognoza Piłsudskiego.

Prognoza Piłsudskiego.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

31.03.2017
0
Spotkania

Na spotkaniu w dniu 30.03.2017 r. po omówieniu spraw bieżących p. Jerzy Bieńkowski wygłosił prelekcję przybliżającą sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego i jego rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej

Jaślanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Jaślanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

04.03.2017
0
Spotkania

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się przed budynkiem mieszczącym się na ulicy Lwowskiej, w którym tuż po zakończeniu wojny mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Po apelu pamięci kwiaty pod tablicą poświeconą represjonowanym przez UB w latach 40 i 50-tych, złożyli: parlamentarzyści, delegacje władz miasta, powiatu, stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

Wartę honorową pełnili harcerze oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Jaśle zgromadziły oprócz rządzących także harcerzy i uczniów jasielskich szkół.

Czytaj więcej

Spotkanie ze Starostą Jasielskim – Adamem Pawlusiem.

Spotkanie ze Starostą Jasielskim – Adamem  Pawlusiem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

25.02.2017
0
Spotkania

Adam Pawluś związany jest z Solidarnością od początku jej powstania w Jaśle.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego zredagował ulotkę wzywającą do strajku generalnego, kolportowaną w Jaśle. Aresztowany 26.II.1982 r., został skazany 31.III.1982 r. przez wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w więzieniu w Załężu i Hrubieszowie. Zwolniony na podstawie amnestii kontynuował działalność w podziemnych strukturach Solidarności.

Na spotkaniu p. Starosta omówił udział Starostwa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz plan modernizacji jasielskiego szpitala, jak również działania Starostwa w dziedzinie poprawy infrastruktury komunikacyjnej Jasła i okolicy.

Na spotkaniu nie brakło tradycyjnego w „tłusty czwartek” pączka.

 

Czytaj więcej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

21.02.2017
0
Wiadomości

 

 

Wyklęci