Jaślanie pamiętają o ks. Kołtaku.

Jaślanie pamiętają o ks. Kołtaku.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

04.09.2016
0
Spotkania

W 18 rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka – 31.08.2016 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów na Jego grobie. Tego dnia o godz. 18 w jasielskim „Kościółku” odbyła się Msza św. w Jego intencji sprawowana przez ks. Tadeusza Peszka.

.

100_3564

Jasielskie obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych .

Jasielskie obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych .

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

03.09.2016
0
Spotkania

W dniu 30.08.2016 r. w jasielskim „Kościółku” o godz. 18 odbyła się Msza św. poświęcona 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, oraz 20 rocznicy śmierci pierwszego przewodniczącego jasielskiej „Solidarności” Kazimierza Dubasa.

We Mszy św. wzięły udział jak co roku poczty sztandarowe z komisji zakładowych ZTS Gamrat i Huty Szkła Jasło.

Po Mszy św. przedstawiciele władz samorządowych i naszego Stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy „Kościółku”. Nasz prezes p. Kazimierz Rozenbeiger odczytał następnie życiorys ś.p. Kazimierz Dubasa.

(JM)

Czytaj więcej

Podwójna rocznica w Jasielskiej Solidarności.

Podwójna rocznica w Jasielskiej Solidarności.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

28.08.2016
0
Wiadomości

 

Zarząd Regionu Podkarpacie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Oddział w Jaśle i Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” informują, że 30 sierpnia (wtorek) o godz. 18 w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Jaśle odprawiona będzie Msza Święta w 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 20 rocznicę śmierci Kazimierza Dubasa – pierwszego przewodniczącego jasielskiej „Solidarności”.

Czytaj więcej

ADAM LAZAROWICZ – „żołnierz wyklęty”

ADAM  LAZAROWICZ – „żołnierz wyklęty”

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.08.2016
0
Wiadomości


Rada Miasta Jasła na posiedzeniu 20 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu rondu w Jaśle – Sobniowie imienia Adama Lazarowicza. Było to efektem starań Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” o uczczenie tego związanego z Jasłem licznymi więzami rodzinnymi żołnierza II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego walczącego o wolność Polski.

  Czytaj więcej

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – DROGOWSKAZY DLA POLAKÓW

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – DROGOWSKAZY DLA POLAKÓW

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

01.07.2016
0
Spotkania

 

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w swoich rozważaniach mówił m.in.  „Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości… Prośmy Chrystusa Pana dźwigającego krzyż, abyśmy w naszym codziennym życiu okazywali męstwo w walce o wartości prawdziwie chrześcijańskie”.

.

Zachowanie godności, to życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowa -nie w sobie sumienia prawego. To dbanie o sumienie narodowe, bo wiemy, że gdy sumienie narodowe zawodziło, dochodziło do wielkich nieszczęść w naszej historii. Jednak, gdy sumienie narodowe zaczynało się budzić, ożywiać się poczuciem odpowiedzialności za dom ojczysty, wtedy następowało odrodzenie narodu.

.

Może jeszcze do skuteczności ofiarnego kielicha narodu potrzeba więcej naszego osobistego zaangażowania? Może jeszcze za mało naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski o cierpiących, krzywdzonych i więzionych? Może ciągle za dużo w nas egoizmu, zalęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne interesy kosztem innych? Może ciągle jeszcze za mało ludzi wiernych ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew?

.

Opr. K.R.

Rondo imienia Adama Lazarowicza

Rondo imienia Adama Lazarowicza

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

27.06.2016
0
Wiadomości

Rada Miejska w Jaśle nadała rondu u zbiegu ulic Floriańskiej i Jana Kasprowicza nazwę „Ronda imienia Adama Lazarowicza”.

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” wielokrotnie występowali do władz miasta o nazwanie ulicy, ronda bądź skweru imieniem Adama Lazarowicza- absolwenta Gimnazjum w Jaśle, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej. Podczas II wojny światowej organizował oddziały Armii Krajowej, a także należał do podziemia niepodległościowego.

Adam Lazarowicz urodził się 14 października 1902 r. w Berezowicy Małej koło Zbaraża. Zamordowany został 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim. Był synek Franciszka i Wandy Lazarowicz. Uczęszczał do Gimnazjum w Jaśle, dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. To w naszym mieście urodził się jego syn Zbigniew, uczeń szkoły powszechnej im. Romualda Traugutta. Jasielskie Gimnazjum kończyli jego siostra Ada, Iza i brat Tadeusz. W publikacjach napisanych przez żonę Jadwigę i syna Zbigniewa jest wiele wzmianek o Jaśle. W okresie PRL-u należał do grupy „Żołnierzy Wyklętych”. Do dzisiaj nieznane jest miejsce jego pochówku.

- Nazwanie ronda imieniem jednego z Żołnierzy Wyklętych stanowi hołd dla wszystkich bohaterów podziemia niepodległościowego – zaznaczył burmistrz Ryszard Pabian.

.

Wiadomość publikujemy za:

http://www.jaslo4u.pl

.

Ks. Stanisław Małkowski w Jaśle.

Ks. Stanisław Małkowski w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

28.05.2016
0
Spotkania

W dniu 21.05.2016 r. gościliśmy w Jaśle ks. Stanisława Małkowskiego, który po odprawieniu Mszy św. w Jasielskiej Farze i wygłoszeniu kazania, spotkał się  w domu parafialnym przy Farze z licznie zebranymi mieszkańcami Jasła. Kazanie i prelekcja dotyczyły zbliżającej się w tym roku Intronizacji Jezusa Króla Polski.

Czytaj więcej

Spotkanie z ks. Stanisławem Małkowskim

Spotkanie z ks. Stanisławem Małkowskim

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

16.05.2016
0
Wiadomości

http://www.jaslo4u.pl/static/news/2016/05/malkowski/0800231739c61605110833290190.jpg

Europejskie Centrum Solidarności – przemówienie prof. Glińskiego

Europejskie Centrum Solidarności – przemówienie prof. Glińskiego

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

11.05.2016
0
Wiadomości

Pod koniec kwietnia delegacja pracowników Europejskiego Centrum Solidarności odebrała w Strasburgu przechodnią statuetkę i dyplom dla najlepszego muzeum na Starym Kontynencie 2016. Podczas uroczystości 19 kwietnia wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wygłosił przemówienie, którego pełną treść publikujemy poniżej.

Czytaj więcej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jaśle.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.05.2016
0
Spotkania

 

3 maja 2016 roku w Jaśle odbyły się uroczystości  225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego Rynku.

W uroczystościach wzięli udział reprezentanci jasielskich organizacji, stowarzyszeń, poczty sztandarowe jasielskich szkół oraz harcerze.

Podczas mszy Słowo Boże wygłosił ks. prałat dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Poniżej fragment homilii:

Czytaj więcej