Wspomnienie o Leszku Jamro.

Wspomnienie o Leszku Jamro.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

22.05.2022
0
Spotkania

 

Szesnastoletni Leszek Jamro z Nadola (gm. Dukla, powiat krośnieński) w pierwszych dniach stanu wojennego założył on tajną organizację młodzieżową o nazwie „Powstańcy”. Należało do niej dziewięciu uczniów w wieku 12-16 lat. Efektem ich działalności było wykonanie jednego napisu: „Zima była wasza, wiosna będzie nasza” – na chodniku cmentarza wojennego w Dukli w marcu 1982 r.

Chłopcy znaleźli się na celowniku Grupy Operacyjnej Wojska Ochrony Pogranicza w Sanoku, która ustaliła skład organizacji, jej cele i przejawy aktywności.

Czytaj więcej

Msza w intencji Jerzego Polaka.

Msza w intencji Jerzego Polaka.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

11.05.2022
0
Wiadomości

 

W najbliższą niedzielę – 15.05.2022 r. mija rok od śmierci Jerzego Polaka.

W tym dniu w Kościele Św. Stanisława B.M. w Jaśle o godz. 10:15 odprawiona zostanie Msza Św. w Jego intencji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy.

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2022 w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.05.2022
0
Spotkania

3 maja 1791 r. po burzliwej debacie sejm przez aklamację przyjął ustawę rządową regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony przez Sejm Czteroletni (zwanym Sejmem Wielkim) pierwszy w Europie, drugi na świecie, niezwykle doniosły akt prawny kształtował polską demokrację.

Akt prawny, już w preambule, definiował okoliczności i zmiany jakie Konstytucja 3 Maja wnosiła formując demokratyczny ustrój polityczny Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

26.04.2022
0
Wiadomości

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zachęcamy do zabrania ze sobą polskich flag narodowych. Szczegóły w plakacie.

Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne od ks Marczaka.

Życzenia wielkanocne od ks Marczaka.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

16.04.2022
0
Wiadomości

Wśród wielu życzeń wielkanocnych otrzymaliśmy również, jak co roku życzenia od ks. dr Stanisława Marczaka. Poniżej zamieszczamy pełne refleksji życzenia wielkanocne.

Czytaj więcej

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Wiadomości

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Czytaj więcej

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Upamiętnienie w Jaśle 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

13.04.2022
0
Spotkania

Zbrodnię katyńską trzeba rozważać jako konsekwencję ciągu wydarzeń, zapoczątkowanych paktem Ribentropp-Mołotow i agresją ZSRR 17 września 1939 roku. Spośród wziętych do niewoli polskich jeńców wydzielono oficerów, po przeprowadzonych z nimi rozmowach, Sowieci zorientowali się, że nie zrezygnują oni z walki o wolną Polskę. Miejscem kaźni jeńców osadzonych w obozie w Kozielsku stał się las katyński koło Smoleńska. Ofiary ginęły od strzału w tył głowy.

Czytaj więcej

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

06.04.2022
0
Wiadomości

Zapraszamy na obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W piątek, 8 kwietnia, o godz. 12:00, w Jaśle, przy pomniku Golgota Wschodu, nastąpi oficjalna część uroczystości: przywitanie gości, hymn państwowy, Apel Pamięci, wspólna modlitwa, okolicznościowe przemówienia, składanie kwiatów i zniczy przed obeliskiem.

W niedzielę, 10 kwietnia, o godz. 8:00 na cmentarzu, przy ul. Mickiewicza w Jaśle, pomodlimy się przy grobie ś.p. Senatora Stanisława Zająca. Natomiast o godz. 18:00, w Kościele Farnym, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ś.p. Senatora Stanisława Zająca i ofiar katastrofy smoleńskiej.

Czytaj więcej

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Stan wojenny w Jaśle – spotkanie z Adamem Jurczykiem.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.04.2022
0
Spotkania

.

Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 31 marca b.r. zebrani wysłuchali wspomnień Adama Jurczyka związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r. w Jaśle.

Czytaj więcej

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Jasło – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

02.03.2022
0
Spotkania

Niezłomnymi, bo nie dali się złamać czerwonemu najeźdźcy – czy to trwając na posterunku w lesie, czy zachowując godną postawę w śledztwie. A przyszło im walczyć w wyjątkowo trudnej, można powiedzieć beznadziejnej sytuacji, kiedy Polska została zdradzona przez sojuszników i oddana w ręce Stalina, a w starciu z wrogiem – potęgą sowieckiego imperium nie mieli żadnych szans.

Czytaj więcej