33 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

33 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.10.2017
0
Wiadomości

 

Ratuj różańcem Polskę i Świat.

Ratuj różańcem Polskę i Świat.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

12.10.2017
1
Spotkania

7 października 2017 r. członkowie naszego Stowarzyszenia brali udział w modlitwie różańcowej na granicach Polski.

Podróż na „Różaniec do granic” rozpoczęliśmy przy kościele pw. św. Stanisława BM, „naszego kościółka”, pod duchowym przewodnictwem ks. Tomasza Bierzyńskiego.

Modlitwa, śpiew godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, oraz pieśni maryjnych towarzyszyły nam do Krempnej, gdzie znajdował się jeden z kościołów stacyjnych.

Po Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu, o godz. 13.30 wyruszyliśmy do Świątkowej Wielkiej odmawiając cztery części różańca. Błogosławieństwo zakończyło tę wielką modlitwę.

Uważamy, że w tym czasie nic lepszego nie mogliśmy zrobić, jak modlić się z setkami tysięcy osób za Ojczyznę i świat.

Czytaj więcej

Wrocław pożegnał płk. Zbigniewa Lazarowicza.

Wrocław pożegnał płk. Zbigniewa Lazarowicza.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

05.10.2017
0
Wiadomości

W miniony piątek odszedł płk. Zbigniew Lazarowicz, „Bratek”, syn legendarnego Adama Lazarowicza „Klamry” – żołnierz AK, „WiN”, później opozycjonista Solidarności w PRL. Dziś na wrocławskim cmentarzu przy ul. Bujwida odbył się Jego pogrzeb.

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy wrocławian i gości. Wśród nich w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida modliła się rodzina „Bratka”, przyjaciele z Armii Krajowej i WiN, na pogrzebie obecni byli także m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz marszałek senior Kornel Morawiecki. Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła asysta honorowa polskiego wojska.

Czytaj więcej

Debata w Starostwie Powiatowym o zniszczeniach wojennych Jasła.

Debata w Starostwie Powiatowym  o zniszczeniach wojennych Jasła.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.09.2017
0
Spotkania

25 września 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się debata na temat „Straty Jasła i Jaślan na skutek barbarzyńskiego zburzenia Jasła przez Niemców od 13 września do 13 grudnia 1944 r.”

W debacie brali także udział członkowie Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle.

Czytaj więcej

Roman Dmowski.

Roman Dmowski.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.09.2017
0
Spotkania

Zasługą Romana Dmowskiego (1864 – 1939) było przeistoczenie Ligi Polskiej (1887), organizacji tajnej kadrowej w Ligę Narodową (1893) potężną organizację masową, ruch narodowodemokratyczny – endecję.

Ruch narodowo-demokratyczny w zgodzie z interesem narodowym stała się legalnym w trzech zaborach Stronnictwem Demokratyczno Narodowym (1897).

Czytaj więcej

Solidarne Jasło.

Solidarne Jasło.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

30.09.2017
0
Wiadomości

Kazimierz Poniatowski był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności. Dzisiaj jest członkiem stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”. Podkreśla, że podpisanie Porozumień Sierpniowych wlało w serca Polaków ogromną nadzieję. – Ta nadzieja dotarła także do Jasła – rozpoczyna rozmowę z „TS”.

Wśród osób, które mocno wpisały się w tworzenie jasielskiej „S”, wymienia m.in. Leszka Twaroga, który w sierpniu 1980 r. udał się do strajkujących w Gdańsku robotników. – Był pracownikiem Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle. Wyjechał na Wybrzeże bez zgody kierownictwa zakładu, a po powrocie zwolniono go z pracy. Nie poddał się i zaangażował w tworzenia struktur nowych związków zawodowych – mówi Poniatowski.

Drugą ważną dla jasielskiej „S” osobą był Kazimierz Dubas, kierowca z PKS w Jaśle, – Przewoził towary na długich trasach, dlatego mógł udać się do Gdańska, gdzie pojechał wraz z Kazimierzem Famuratem, prowadzącym prywatny zakład rzemieślniczy. Famurat stał się nijako doradcą Dubasa. Wspólnie ustalili sposób działania, przygotowali argumentację na spotkania z załogami zakładów pracy, w tym także ludźmi z kadry kierowniczej – często nieprzychylnymi rodzącemu się związkowi. Przywozili materiały informacyjne i instruktażowe z różnych stron Polski – wspomina Poniatowski.

Przed wprowadzeniem stanu wojennego w rejonie jasielskim do „S” należało ok. 86,5 proc. Robotników, czyli prawie 30 tys. osób.

Kazimierz Poniatowski podkreśla ważną rolę, którą dla „S” odegrali kapłani. – Od początku z dużym zaangażowaniem wspierali nas dwaj księża z parafii pw. Św. Stanisława BM: nieżyjący już ks. proboszcz Stanisław Kołtak i ks. dr Stanisław Marczak, który do dziś służy radą środowisku „S” – mówi.

Tygodnik Solidarność nr 35, 1 września 2017.

Jasło – 37 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych.

Jasło – 37 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

07.09.2017
1
Spotkania

W dniu 30 sierpnia Kazimierz Rozenbeiger, Paweł Pietrusza, Jerzy Nowak i Jan Hap nawiedzili groby zmarłych, którzy współtworzyli jasielską „Solidarność”: ks. Stanisława Kołtaka, Kazimierza Dubasa, Stanisława Galona, Ryszarda Szczepańskiego i Karola Głowy.

Zapalono znicze i przy każdym grobie odmówiono modlitwę:

Czytaj więcej

37 lat „Solidarności”.

37 lat „Solidarności”.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

23.08.2017
0
Spotkania

31 sierpnia (czwartek) o godz. 18 w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Jaśle odprawiona będzie Msza Święta w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. We Mszy Św. udział weźmie i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Marczak.

Obchody 74 rocznicy akcji „Pensjonat” w Jaśle.

Obchody 74 rocznicy akcji „Pensjonat” w Jaśle.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

15.08.2017
0
Spotkania

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej w rocznicę odbicia więzienia w Jaśle (akcja „Pensjonat”), sprawowana w sanktuarium św. Antoniego w Jaśle w niedzielę 6 sierpnia b.r. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Artur Zajchowski.

Czytaj więcej

Status działacza opozycji antykomunistycznej.

Status działacza opozycji antykomunistycznej.

Utworzony:
Komentarze:
Kategoria:

20.07.2017
0
Wiadomości

Od 31.08.2017 r. obowiązywać będzie Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa zakłada m.in., że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 402,72 zł miesięcznie bezterminowo (do końca życia) oraz bez względu na dochód.

Czytaj więcej