W jasielskim „Ekonomiku” wspomnienie o kardynale Stefanie Wyszyńskim

19 września 2023 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbyły się uroczystości związane ze wspomnieniem pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenach Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu przybliżył on słuchaczom sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego najważniejsze dokonania. Podkreślił, że jest to szczególna postać, nie bez powodu nazywana przez Polaków Prymasem Tysiąclecia, która trwale zapisała się na kartach naszej historii. Kardynał Stefan Wyszyński był nie tylko księdzem, ale także mężem stanu, obrońcą praw człowieka, narodu i przede wszystkim Kościoła. Starosta Jasielski wspomniał również o jednej z inicjatyw wspomnianego kapłana – wędrówce kopii jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich polskich parafiach. Gospodarz Powiatu Jasielskiego nawiązał tym samym do własnych wspomnień i doświadczeń, gdy wraz z mieszkańcami swojej okolicy dekorował drogę na przybycie tego obrazu.

Następnie ks. dr Mariusz Godek wygłosił prelekcję pt. „Prymas Tysiąclecia jakiego nie znamy”. Prezentacja miała na celu pokazanie słuchaczom postaci Kardynała Wyszyńskiego nie tylko jako księdza, ale przede wszystkim jako człowieka, ze wszystkimi jego wadami i zaletami.

Po prelekcji ks. dr Mariusz Godek przekazał na ręce Dyrektora „Ekonomika” Roberta Niemca portret błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Uroczyste obchody uświetnił przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle montaż literacko-artystyczny oraz występ chóru Soli Deo z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Zgromadzeni goście mogli również obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pt. Stefan Wyszyński.

 

Więcej relacji:

 

Uroczystości związane ze wspomnieniem pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenach Powiatu Jasielskiego

 

Uroczystości związane ze wspomnieniem pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenach Powiatu Jasielskiego

 

W jasielskim „Ekonomiku” wspomnienie o kardynale Stefanie Wyszyńskim

 

Uroczystości upamiętniające wizytę kardynała Stefana Wyszyńskiego w Powiecie Jasielskim

 

0611

 

0612

 

0613

 

0614

 

0617

 

0618

 

0627

 

0630

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz