Jasło uczciło 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Mija 230 lat od momentu uchwalenia przez Sejm Czteroletni (zwanym Sejmem Wielkim) pierwszego w Europie, drugiego na świecie, niezwykle doniosłego aktu prawnego kształtującego polską demokrację. 3 maja 1791 r. po burzliwej debacie sejm przez aklamację przyjął ustawę rządową regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Ten wzniosły akt prawny, już w preambule, definiował okoliczności i zmiany jakie Konstytucja 3 Maja wnosiła formując demokratyczny ustrój polityczny Rzeczypospolitej.

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Sejm miał być zwoływany co dwa lata; po upływie ćwierć wieku — czyli w 1819 r. – Sejm nadzwyczajny miał zmienić Konstytucję.

 

Głównym punktem jasielskich obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja była msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele Farnym w Jaśle. Liturgii przewodniczył ks. kanonik Zbigniew Irzyk – dziekan dekanatu Jasło-Wschód, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kraska, który tradycyjnie poświęcił wiele miejsca interpretacji faktów historycznych stanowiących tło wydarzeń sprzed ponad dwóch wieków. Przypomniał również, że 3 maja Kościół katolicki obchodzi Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, odnosząc się w tym kontekście do wydarzeń z 1 kwietnia 1656 r. Wówczas w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby zawierzając Rzeczpospolitą Maryi. Duchowny wskazywał przy tym na bezpośredni związek pomiędzy uchwaleniem pierwszej w Europie konstytucji a tym, co wydarzyło się we Lwowie w obliczu najazdu szwedzkiego na Polskę. – Konstytucja, którą dziś wspominamy jest wielkim aktem prawnym i kościelnym z wypełnienia ślubowań lwowskich król Jana Kazimierza. Sto lat trwała wewnętrzna walka w umysłach Polaków o ratunek Rzeczypospolitej. To przeciwna atmosfera w naszej Ojczyźnie, kiedy złotym cielcem stała się wolność i demokracja szlachecka.

W homilii ks. Kraska odniósł się także to obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, wychodząc z krytyką wewnętrznego rozwarstwienia polskiego społeczeństwa oraz jego laicyzacji.

 Dzisiaj wpatrując się w uroczystość Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja trzeba zadać sobie smutne pytanie, czy synowie tego narodu, młode pokolenie będzie chciało budować jakąkolwiek relację z Królową Polski? Jaka jest dzisiaj nasza pobożność maryjna, skoro nie mamy czasu na różaniec, nabożeństwa majowe? To właśnie w tej przestrzeni rodziła się i rodzi miłość synów i córek polskiego narody do Królowej Korony Polski. Maryjo, stojąca dzisiaj pod krzyżem naszych problemów, wewnętrznego rozdarcia, oszczerstw, pogardy, poniewierania siebie nawzajem i biczowania gorzkimi słowami, prosimy weź w opiekę naród cały. Do swojego bolesnego serca przytul i głęboko wierzących i obojętnych Polaków i bluźniących przeciwko tobie i całej prawdzie historycznej.

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa władze samorządowe odstąpiły od organizacji uroczystych obchodów rocznicowych.

Po zakończonej liturgii przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści obecni na mszy św. udali się do Parku Miejskiego w Jaśle oraz pod tablicę upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W parku u stóp pomnika Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyła Senator RP Alicja Zając, w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy Kamila Cholewiak- Kiczek,  w imieniu Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka oraz przedstawieciele Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” – Kazimierz Poniatowski, Jan Hap i Jan Szkałuba.

 

Więcej o uroczystości:

 

Obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Jaśle
 
Dzisiaj obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
 
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jaśle. Obchody skromniejsze niż zwykle
 
Dziś 3 maja 2021 roku w Jaśle odbyły się uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

J.M.

 0348

 

 

0350

 

0360

 

0361

 

 

0362

 

0364

Foto: J.Nowak

 

 

Dodaj komentarz