Na jasielskim rynku otwarto wystawę „Tu rodziła się Solidarność”.

W piątek 16 kwietnia na jasielskim rynku otwarta została wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność”. W uroczystości wzięli udział dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Jakub Izdebski – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, Starosta Jasielski – Adam Pawluś, Burmistrz Miasta Jasła – Ryszard Pabian, Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie i Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele opozycji antykomunistycznej, oraz mieszkańcy Jasła.

Jasło jest kolejnym miastem na podkarpackim szlaku plenerowej wystawy IPN „TU rodziła się Solidarność”. Pierwszą z 53 wystaw prezes IPN dr Jarosław Szarek otworzył 1 lipca 2020 r. w Mielcu. Zaprezentowano ją w 53 miastach Polski, a 28 sierpnia 2020 r. stanęła w komplecie na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Wystawa składa się z pięciu części. Dwie poświęcone zostały zagadnieniom ogólnopolskim. Dwie dotyczą regionów dawnego województwa rzeszowskiego i jedna lokalna poświęcona jasielskiej Solidarności. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będzie prezentowana na rynku w Jaśle od 16 kwietnia do 13 maja.

Wystawa ma na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Składa się z części ogólnopolskiej, regionalnej oraz lokalnej, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku kraju. Teksty są prezentowane w języku polskim i angielskim.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w 1980 roku w celu obrony praw pracowniczych. Do 1989 roku stanowił jeden z głównych ośrodków opozycji, walczącej z komunizmem i rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. – Ta wystawa to wspaniałe podziękowanie tym wszystkim, którzy nie bali się opresji i odważnie walczyli o wolność i niezależność swojego kraju.

Zapraszamy  do zwiedzania wystawy poświęconej powstaniu dziesięciomilionowego, największego ruchu społecznego w Polsce. Pokojowa działalność związku zapoczątkowała zmiany społeczne oraz polityczne, przynosząc wolność wielu narodom Europy.

 

Relacje z otwarcia wystawy:

 

Otwarto wystawę „TU rodziła się Solidarność”

 

Na jasielskim rynku otwarto wystawę „Tu rodziła się Solidarność”

 

O „Solidarności” w plenerze.
 
” TU rodziła się Solidarność ” plenerowa wystawa na jasielskim rynku
 
Tu rodziła się Solidarność! wystawa IPN w Jaśle

J.M.

0314

 

0320

 

0326

 

0328

 

0333

 

0338

 

0339

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz