Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Jaśle.

40 lat temu nikt nie przypuszczał, że komunizm w Polsce w ogóle może upaść. Nikt nie przypuszczał, dopóki w Warszawie nie padły te słynne słowa Jana Pawła II – „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Te słowa wlały w serca Polaków nadzieję na zmiany. Nadzieję na to, że Polska powinna być krajem suwerennym. I tak się stało.

31 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej, doszło do podpisania przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy oraz władze PRL reprezentowane przez Komisję Rządową Porozumień Sierpniowych. Władze zezwoliły między innymi na tworzenie wolnych związków zawodowych. Porozumienie Gdańskie było efektem trwającego od połowy sierpnia 1980 r. strajku w samej Stoczni. Akcje strajkowe organizowane były w wielu polskich miastach. Na mapie wystąpień robotniczych znalazło się również Jasło.

 

31 sierpnia b.r. w Jaśle obchody 40 rocznicy powstania NSZZ Solidarność rozpoczęły się o godzinie 17.00 przy I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie po przywitaniu licznie przybyłych gości i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy zdjęć autorstwa Jerzego Polaka poświęconej „Solidarności”.

Wystawę otworzył Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Senator RP Alicją Zając, Posłanką na Sejm RP Marią Kurowską i przedstawicielami „Solidarności” – Pawłem Pietruszą i Kazimierzem Rozenbajgerem. Następnie Starosta, jako były działacz antykomunistyczny, przypomniał zebranym, co w tym czasie łączyło walczących.

 

Działalność opozycyjna obejmowała wszystkie środowiska, wszystkich nas łączyła wiara w odzyskanie niepodległości. Naszym patronem jest współczesny męczennik – kapelan „Solidarności” k. Jerzy Popiełuszko bestialsko torturowany i zamordowany – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta zwrócił także uwagę na ogromną rolę naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którego przesłanie wzmacniało poczucie wspólnoty środowisk „Solidarności” i wyznaczało im drogę, którą należy podążać. Przypomniał słynne przemówienie Ojca Świętego wygłoszone w dniu 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku, podczas Jego trzeciej pielgrzymki w Polsce:

Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciwko drugim.

Te myśli Jana Pawła II zawsze pozostaną aktualne i powinny być drogowskazem dla każdego kolejnego pokolenia Polaków, tak aby umiało zadbać o dobro swojej Ojczyzny, wzmacniać jej suwerenność i stawiać czoła wszelkim zagrożeniom, jakie może przynieść przyszłość.

 

Przemówienie Starosty Adama Pawlusia.

 

Stanisław Zając – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odczytał list Wicewojewody Podkarpackiego Jolanty Sawickiej.

 

List Wicewojewody Podkarpackiego Jolanty Sawickiej.

 

O godzinie 18.00 w kościele pw. św. Stanisława BM została odprawiona koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Piotra Steczkowskiego – Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, z udziałem ks. Prałata Zbigniewa Irzyka, ks. dr Stanisława Marczaka, ks. Tadeusza Paszka, ks. Tadeusza Gąsiorowskiego, ks. Jana Gibały, o. Artura Zajchowskiego, ks. Macieja Nowickiego i ks. Daniela Midury.

W wygłoszonej homilii ks. dr hab. Piotr Steczkowski podkreślał wagę wydarzeń, których Polacy byli świadkami w sierpniu 1980 r.

 

W historii człowieka, w historii narodów, są takie szczególne momenty, które jakby na nowo rozpoczynają etap dziejów, które nadają świeżości życiu pojedynczych ludzi i całych społeczeństw, całych narodów. Takim momentem w życiu i historii naszego polskiego narodu, całego narodu, były wydarzenia z sierpnia 1980 r.

 

Homilia ks. prof. dr hab. Piotra Steczkowskiego.

 

Po Mszy św. wszyscy jej uczestnicy zgromadzili się przed fasadą świątyni, aby wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, którą umieszczono na murach kościoła.

Przed poświęceniem tablicy pamiątkowj genezę jej powstania przedstawił prezes naszego stowarzyszenia Kazimierz Rozenbeiger.

 

Powstała ona z inicjatywy działaczy „Solidarności” zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solidarni w Jaśle. Jej pomysłodawcą był Kazimierz Poniatowski, który w kwietniu 2018 r. przedstawił członkom stowarzyszenia projekt tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ „Solidarność”. – Ostateczna jej treść rodziła się na kilkumiesięcznych zebraniach stowarzyszenia. Kilkukrotnie zmieniało się motto. Ostatecznie, w maju 2019 r. przyjęta została propozycja kolegi Stanisława Koczwary, aby mottem były słowa ojca świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w trakcie pielgrzymki w Skoczowie.

 

Przemówienie Kazimierza Rozenbeigera.

 

Paweł Pietrusza odczytał list Zastepcy Przewodniczacego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza.

 

List Zastepcy Przewodniczacego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza.

 

Tablicę poświęcił ks. dr Stanisław Marczak.

Na zakończenie, pod tablicą złożono kwiaty i znicze, i odśpiewano hymn „Solidarności”. Wartę honorową wystawili przy niej uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych w powiecie jasielskim.

 

Współorganizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Ryszard Pabian – Burmistrz Jasła, Szefowie jasielskiej Solidarności: Paweł Pietrusza – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Jasło i Kazimierz Rozenbejger – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Jan Garncarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Mariusz Świątek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Parafia Św. Stanisława BM, Jacek Nawrocki – Dyrektor I LO w Jaśle, Robert Niemiec – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, IPN oddział w Rzeszowie.

 

Więcej informacji o uroczystości:

 

Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Jaśle (film)

 

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” (film)

 

Jasielskie obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

 

40 lat temu narodziła się „Solidarność”. W Jaśle upamiętniono wydarzenia sprzed czterech dekad

 

Jasielskie obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ” SOLIDARNOŚĆ”

 

Jasielskie obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

 

J.M.

 

003

 

008

 

30010

 

30004

 

011

 

018

 

031

 

033

 

035

 

037

 

039

 

043

 

044

 

1200

 

054

 

057

 

059

 

060

 

065

 

071

 

075

 

091

 

099

 

100

 

Foto: J.Nowak

 

 

 

Dodaj komentarz