Zmarł Gerard Sosiński (1942 – 2020)

22 lipca b.r. zmarł Gerard Sosiński. Urodził się na Pomorzu, ale dorosłe życie spędził na Podkarpaciu, mieszkał w Harklowej koło Jasła. W 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarności” w swoim zakładzie pracy, tzn. w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle. Wybrano Go w skład Komisji Zakładowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został 13 grudnia 1981 r. internowany. Był przetrzymywany w Uhercach oraz w Łupkowie. Zwolniony z internowania 29 kwietnia 1982 r. Po powrocie z internowania włączył się w działalność nielegalną rozprowadzając podziemne wydawnictwa i  uczestnicząc w organizowaniu pomocy dla rodzin osób represjonowanych za działalność związkową. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle. W latach 1983 – 1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach operacji „Ropa” prowadzonej przez pion V Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jaśle.

Przyczynił się do wznowienia działalności „Solidarności” w zakładzie pracy przez udział w powołaniu zakładowej struktury związkowej, które nastąpiło 8 lutego 1989 r., a On został jej przewodniczącym. Był radnym Rady Gminy Skołyszyn, na terenie której mieszkał.

Jego postawa została doceniona w wolnej Polsce. Postanowieniem z 22 sierpnia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał Gerardowi Sosińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w przemiany demokratyczne w Polsce. Wręczenie odznaczenia odbyło się 17 września 2016 r. przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, miasta Jasła i Gminy Skołyszyn oraz licznych znajomych z zakładu pracy, z „Solidarności” oraz sąsiadów.

Zmarły był człowiekiem o wielkim poczuciu humoru, bardzo bezpośrednim, koleżeńskim. Zawsze pełen energii i zaangażowania. Dawał tym przykład swoim kolegom w zakładzie pracy i w środowisku.

W pogrzebie, który odbył się 23 lipca w Harklowej, uczestniczyli koledzy z „Solidarności” z dawnych lat, a także Paweł Pietrusza – obecny przewodniczący jasielskiej struktury NSZZ „Solidarność”. Mszę Św. pogrzebową odprawił ks. dr Piotr Steczkowski – kanclerz Kurii Rzeszowskiej, prywatnie bliski znajomy Zmarłego i Jego Rodziny. W imieniu Związku, a także Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”, pożegnał Go Kazimierz Poniatowski – działacz „Solidarności” z lat 80., a teraz członek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Dodaj komentarz