Wspomnienie o dr Stanisławie Kadyiu.

W dniu 13.01.2020 r., w 120 rocznicę urodzin znanego jasielskiego lekarza okulisty dr Stanisława Kadyiego, oraz przypadającej w tym roku 40 rocznicy jego śmierci odbył się w Muzeum Regionalnym w Jaśle „Wieczór Wspomnień” poświęcony Jego osobie.

Przed spotkaniem, na grobie Stanisława Kadyiego zostały złożone wiązanki kwiatów.

 

Wieczór Wspomnień rozpoczął Dyrektor Muzeum Mariusz Świątek, przedstawiając życiorys Doktora Kadyiego, oraz okoliczności przekazania jego domu i bogatej kolekcji Jasielskiemu Muzeum.

 

Stanisław Kadyi urodził się 13 I 1900 r. w Jaśle. Był synem jasielskiego lekarza Józefa Kadyiego. Po ukończeniu jasielskiego gimnazjum,w latach 1921–1926 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył go uzyskując tytuł doktorski i specjalizację w zakresie okulistyki. Po studiach był asystentem prof. Majewskiego. W 1934 wrócił do Jasła, gdzie pracował w Ubezpieczalni Społecznej oraz prowadził równocześnie praktykę prywatną. Przed II wojną światową ożenił się z Janiną Niziołek (zm. 12 listopada 1969), która została uwieczniona na portretach kilku lokalnych malarzy m.in.: Stanisława Kochanka i Stanisława Witowskiego-Iskrzyniaka.

Stanisław Kadyi posiadał szerokie zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne. Był znawcą i miłośnikiem kultury i sztuki ludowej. Kolekcjonował sztukę ludowa, ceramikę i sam malował obrazy ludowe na szkle. Jego ulubioną dziedziną nauk przyrodniczych była paleontologia. Stanisław Kadyi miał na swoim koncie odkrycie odcisku żółwia oligoceńskiego (unikatu w skali Polski). Posiadał też dużą kolekcję paleontologiczną. Jego dom był swego rodzaju muzeum mieszczącym liczne kolekcje, w tym cenny zbiór numizmatyczny i starodruków, stylowe meble, porcelanę, szkło i srebra, militaria, obrazy dawnych artystów oraz stylowe rzeźby. Szczególnie cenna była kolekcja historycznych i ludowych zegarów od XVII-XX w. Stanisław Kadyi nie miał dzieci i w swoim testamencie cały swój dom oraz wszystkie kolekcje przekazał w darze społeczeństwu miasta Jasła. Obecnie można je oglądać na stałych i czasowych wystawach w Muzeum Regionalnym w Jaśle, które mieści się w jego domu.

W 1970 został odznaczony odznaką „Za opiekę nad zabytkami” i odznaką „zasłużony dla województwa rzeszowskiego”.
W 1978 został wpisany do „Księgi zasłużonych dla województwa krośnieńskiego”.
Stanisław Kadyi był wyróżniony tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Jasła”.
Jedna z ulic miasta, biegnąca obok jego dawnego domu nosi jego imię.
Jest on także patronem Koła Numizmatycznego PTN w Jaśle.

 

Po wystąpieniu dyr. Świątka swoimi wspomnieniami o Doktorze podzielili się ci, którzy znali go i zachowali go w pamięci.

Po spotkaniu w Muzeum, odprawiona została w Jasielskiej Kolegiacie Msza św. w intencji dr Stanisława Kadyiego. Mszę sprawował proboszcz parafii ks. Zbigniew Irzyk i ks. Stanisław Woźniak.

 

Organizatorami Wieczoru Wspomnień byli: Burmistrz Miasta Jasła, Muzeum Regionalne w Jaśle, oraz nasze Stowarzyszenie.

 

Inne relacje ze spotkania:

 

Wieczór Wspomnień o dr. Stanisławie Kadyiu

 J.M.

0518

 

0523

 

0527

 

0528

 

 

0535

 

0540

 

0541

 

Foto: J.Nowak

 

Dodaj komentarz