Spotkanie z Jerzym Polakiem.

4.X.2019 (piątek) w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się, z inicjatywy Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”, spotkanie z Jerzym Polakiem, który przybył do naszego miasta na odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Niezłomnych (27.IX.2019).

Jerzy Polak to Jaślanin z urodzenia. Pracował w Hucie Szkła oraz w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym ZTS „Gamrat – Erg” w Jaśle jako inżynier – konstruktor. Był działaczem „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego za współorganizację strajku został dyscyplinarnie zwolniony z pracy (styczeń 1982). W stanie wojennym był organizatorem druku i kolportażu wydawnictw niezależnych w rejonie jasielskim oraz audycji „Radia Solidarność Jasło”.  W 1988 r. wraz z rodziną wyjechał do Stanów Zjednoczonych AP. Jest działaczem polonijnym, przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Stamford, organizuje  wystawy i prelekcje obrazujące historię powstania i działalność NSZZ „Solidarność”  oraz rolę Kościoła Katolickiego w doprowadzeniu do przemian w Polsce. Pomógł wielu Jaślanom, którzy przybywają „za wielką wodę” w celach zarobkowych. Zdjęcia Jego autorstwa były prezentowane na wystawie otwartej 31 sierpnia 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle oraz na czynnej obecnie wystawie w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Posiada kilka  tysięcy  zdjęć z lat 70. i 80. ub. wieku,  głównie  przedstawiających Jasło i Jaślan.

We wspomnianym na wstępie spotkaniu uczestniczyło liczne grono Jego dobrych znajomych, w tym Starosta Jasielski Adam Pawluś i członkowie Stowarzyszenia: Jan Hap, Stanisław Homlak, Irena Idzik, Wojciech Jankowski, Ryszard Majewski, Jerzy Nowak, Stanisław Nowak, Kazimierz Poniatowski, Kazimierz Potyrała, Kazimierz Rozenbeiger, Irena Wawrzkowicz.

 

                                                                               Kazimierz Poniatowski

0295

0302

0304

0307

0311

0314

0321

0332

0335

Foto: J.Nowak

Dodaj komentarz