Odsłonięcie i Poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych.

W piątek, 27 września br., nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych według projektu wybitnego polskiego rzeźbiarza emigracyjnego Andrzeja Pityńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17:00 w kościele w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej  Marii Panny od  Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych.

List od  Biskupa Jana Wątroby odczytał ks. Zbigniew Irzyk, Dziekan Dekanatu Jasło – Wschód.

 List od  Biskupa Jana Wątroby

 

Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kraska. Mszę uświetnił występ chóru z Laurenti z Warzyc oraz Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Osobnicy.

Kazanie ks. Zbigniewa Kraski

 

Po mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik na Plac Żwirki i Wigury, gdzie miały miejsce dalsze obchody. W asyście pocztów sztandarowych i kompanii honorowej z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał licznie przybyłych na tę uroczystość gości, oraz wygłosił przemówienie.

Przemówienie starosty Adama Pawlusia

 

Żołnierzom Wyklętym przyświecała najwyższa idea: wolna od obcych wpływów, suwerenna, prawdziwie demokratyczna Polska. Walczyli oni z komunistycznym okupantem dosłownie rozumiejąc słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Mam nadzieję, że pomnik ten stanie się niejako swego rodzaju testamentem przekazywanym kolejnym pokoleniom, że konieczna jest dbałość, troska i walka o wolność, suwerenność i niepodległość Polski. Ciągle jeszcze mamy wiele spraw niewyjaśnionych i musimy żądać dojścia do prawdy i bronić dla nas świętych wartości. Pamiętajmy o tym i przekażmy tę wiedzę następnym pokoleniom.  – mówił do zgromadzonych na uroczystości starosta Adam Pawluś.

 

Mistrz Andrzej Pityński przesłał  list,  który w jego imieniu odczytał dr Witold Zych:

Ogarnia mnie wielka radość, że pomnik już stoi, że już głosi prawdę o bohaterach tej ziemi, Waszej Ziemi. Ten symbol prawdy, w formie kompozycji w brązie, jest świadectwem wielkiej Gehenny Narodu Polskiego po II Wojnie Światowej, bezkompromisowej walki z terrorem stalinowskim, którego ofiary próbowano ukryć przez ponad 70 lat. Dziś pomnik już stoi i spełnia swoje zadanie. Dobry pomnik to kamerton uczuć, którego się widzi i czuje. Raz widziany pamięta się przez całe życie. Oby ten pomnik przypominał Wam kim jesteście i dokąd idziecie. Niech Was Bóg błogosławi. Niech żyje Polska.

 

Starosta odczytał list Mateusza Morawieckiego – Premiera RP.

list Mateusza Morawieckiego – Premiera RP

 

Po odczytaniu apelu pamięci nastąpiło odsłonięcie pomnika przez starostę jasielskiego i członków rodzin żołnierzy niezłomnych. Poświecenie pomnika, którego dokonał ks. Stanisław Paszek  i  złożenie pod nim kwiatów przez licznie przybyłe delegacje oraz osoby prywatne, było ostatnim punktem uroczystości.

 

Pomnik, odlany z brązu, przedstawia Orła w koronie, walczącego z hydrami symbolizującymi okupanta i stojące za nim organizacje. Na wizerunkach hydr widnieją sugestywne napisy, jak na przykład Armia Czerwona, czy też skróty SB, UB, MO, ZOMO, NKWD, KGB, PZPR.

Koszt wykonania monumentu, który stanął na terenie przylegającym do budynku popularnego „Ekonomika”, wyniósł ponad 60 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Znaczny udział w sfinansowaniu przedsięwzięcia miały Fundacja LOTOS oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej Okręg nr 2 w Nowym Jorku.

 

Po uroczystości odsłonięcia pomnika zaroszeni goście udali się do auli Zespołu Szkół nr 4 na skromny poczęstunek.

 

Pomnikiem będą opiekować się uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

 

Więcej informacji o uroczystości:

 

Ten pomnik ma krzyczeć o losach żołnierzy wyklętych

 

Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – odsłonięcie pomnika

 

Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – odsłonięcie pomnika

 

W Jaśle stanął pomnik Żołnierzy Wyklętych

 

Odsłonięcie i Poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych

J.M.

 0122

 

0130

 

0138

 

0141

 

0142

 

0144

 

0145

 

0151

 

0153

 

0162

 

0166

 

0184

 

0218

 

0219

 

0220

 

0225

 

0226

 

Foto: J.Nowak

 

 

 

 

Dodaj komentarz