Matka Boża Robotników Solidarności w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle.

W sobotę 6 kwietnia br. obraz Matki Bożej Robotników Solidarności peregrynujący po podkarpackiej ziemi zawitał do kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jaśle.

Uroczyste powitanie obrazu odbyło się podczas Mszy Świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie ks. Krzysztof Mijal. W celebrze uczestniczyli także: ks. Proboszcz Tadeusz Paszek, ks. Gerard Stanula oraz ksiądz Eugeniusz Uczkuronis z Białorusi, który będzie prowadził rekolekcje w „Kościółku”.

 

Powitanie Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności odczytał Paweł Pietrusza.

 

 POWITANIE OBRAZU

MATKI BOSKIEJ ROBOTNIKÓW SOLIDARNOŚCI

 

W 1984 roku artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej wykonał obraz nazwany Matką Boską Robotników Solidarności. Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który w prywatnej rozmowie uznał, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności.

Związkowcy z podlaskiej Solidarności największy z obrazów przekazali w 1984 roku podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy –  na Jasną Górę – jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewożono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę Solidarności.

I tak się stało……..

Obraz ten przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym Regionom Związku w pielgrzymkach Ludzi Pracy.

Od połowy września pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie obraz peregrynuje po naszym Regionie… i nie bez powodów znajduje się na Podkarpaciu. Każdego roku, podczas mszy świętej na Jasnej Górze przejmuje go ten Region, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w kolejnym roku. Ten zaszczyt przypadnie w roku 2019 właśnie Regionowi Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Obecność obrazu w parafiach naszej diecezji ma duchowo przygotować także członków „Solidarności” do tego wydarzenia.

Z jakim przesłaniem, z jakimi nadziejami …..?

„Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź …..” – to hasło tegorocznej Pielgrzymki.

            Święty Ludwik Grinion de Monford w swym Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny napisał: „Jezus Chrystus przyszedł po raz pierwszy na świat przez Najświętszą Maryję Pannę i także przez Nią ma przyjść na świat po raz drugi – by na nim panować …”

            I oto te obwieszczone światu w osiemnastym wieku słowa świętego Ludwika, właśnie teraz – podczas rozpoczynającej się Eucharystii, niech staną się dla nas pomocą w naszym osobistym postrzeganiu spraw najważniejszych, bo oto przyszła do nas i jest z nami Najświętsza Maryja, Matka Boska Robotników Solidarności – która pragnie, byśmy właśnie Ją poznawali jeszcze bardziej, bo przez  Nią bardziej poznamy Jej Syna, Jezusa Chrystusa. To matczyne pragnienie Maryi niech nas ożywia do patrzenia i działania Jej sercem…..

Maryjo, w Twym przecudownym obrazie Matki Bożej Robotników Solidarności, zapraszamy Ciebie – do naszych rodzin i naszych miejsc pracy. Wspieraj również związkowy trud „Solidarności” w staraniach przywracania szacunku dla Boga i Ojczyzny. Niech serca nasze radują Twoje Matczyne serce, które zawsze  wskazuje na Zbawiciela. Wypraszaj, prosimy u Twego Syna potrzebne nam łaski w czynieniu dobra. Prosimy, wspieraj naszą Ojczyznę i Kościół w trudach zmagania ze złem, młodzieży daj światło rozeznawania co miłe Panu, światu wypraszaj pokój, bądź nam na zawsze Matką na drodze naszego zbawienia.


Nasza Matko i Królowo – Matko Boża Robotników i Solidarności !!!

 

Podkarpacka ziemia i jej mieszkańcy witają Ciebie z wielką radością, z sercami pełnymi wiary i chrześcijańskiej ufności. Przybywasz do nas w symbolu tej Częstochowskiej ikony. Jakże bliską jest nam Twoja matczyna twarz  znaczona bliznami !!!

Jednak na tym obrazie otulona jesteś naszymi narodowymi barwami i znakami naszej solidarnej walki o wolną Ojczyznę.

 

            Królowo Polski! Ty jako nasza Matka i Królowa Polski wiesz, jak długą i trudną drogę przyszło nam przejść przez ostatnie dziesięciolecia. Ty jedynie wiesz jakim duchem wiary i oddania Tobie powstała „Solidarność”. To była solidarność we wspólnej wierze i wspólnej miłości i odpowiedzialności za losy Ojczyzny. To była patriotyczna walka o naszą przyszłość i przyszłość naszych rodzin.

 

            Witając Ciebie w tej świątyni najpierw dziękujemy za Twoją opiekę i dar wywalczonej wolności. Dziękujemy Ci za tego niezłomnego ducha polskich robotników. Dzisiaj cieszymy się lepszym życiem i z nadzieją pragniemy budować lepsze jutro dla naszych rodzin, dla naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń.

Jednak … stajemy przed Tobą także z uczuciem żalu, że tak wielu młodych Polaków i często całe rodziny nie znalazły godziwego miejsca dla lepszej przyszłości w Ojczyźnie. Musieli szukać lepszej przyszłości na emigracji. Jak wielu utraciło miejsca pracy. Tobie ich dzisiaj zawierzamy i tęsknimy za ich powrotem.

 

            Od dzisiaj pragniemy się wpatrywać w Twoją Matczyną, pełną miłosierdzia twarz. Nawiedzasz nasze świątynie rozsiane po podkarpackiej ziemi. Z ufnością będziemy wypowiadać nasze troski, nasze nadzieje i dziękować za tak wiele dobra. Wyproś nam u Jezusa, naszego Pana łaskę żywej wiary. Uproś nam łaskę jedności i zgody. Uproś nam łaskę pojednania, abyśmy tak, jak w początkach rodzącej się Solidarności stanowili jedno. Abyśmy mieli zawsze przed oczami i w naszych sercach nie tylko sprawy osobiste, ale przede wszystkim  dobro narodu, dobro naszych rodzin i dobro naszej społeczności lokalnej. Wspomagaj nasze rodziny i ludzi ciężkiej pracy. Zachowaj nasze dzieci i młodzież od zgorszenia.

 

            Wlej w nasze serca szczery patriotyzm i umiłowanie ewangelicznego życia. Tobie oddajemy te piękne dni modlitwy przed Twoim Obrazem i krzyżem Twojego Syna. Niech będzie to czas naszego wzrastania i umocnienia na dobrą przyszłość naszej Ojczyzny i naszego podkarpackiego regionu.

 

            Królowo Polski !  Matko Boża Robotników i Solidarności módl się za nami !!!

 

 

Kazanie ks. Krzysztofa Mijala.

 

Wśród wiernych zgromadzonych na Eucharystii obecni byli przedstawiciele Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym ZR Tadeuszem Majchrowiczem i jego zastępcami – Wojciechem Jarząbem, Lucjanem Fejklem i Pawłem Pietruszą, a także Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger.
Podczas uroczystości wystawiono poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle.

Obraz będzie przebywał w „Kościółku” przez tydzień.

 

Więcej informacji:

Na stronie NSSZ Solidarność Region Podkarpacie w Krośnie.

JM.

887

888

894

895

896

898

904

910

Foto:J.Nowak

Dodaj komentarz