Zmarł Edward Zyguła.

W dniu 4.02.2019 r. zmarł nasz Przyjaciel śp. Edward Zyguła współzałożyciel i wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ” Solidarność ” w PKS Jasło.
Pogrzeb odbył się w czwartek 7.02.19 r.o godz. 14.oo w Kościele pw. MB Częstochowskiej w Jaśle.
Szczere wyrazy współczucia dla Rodziny zmarłego śp. Edwarda .

Edward Zyguła – urodzony 24 września 1952 r. w Jodłowej.
Do NSZZ „Solidarność” przystąpił w roku 1980. Był jednym z organizatorów struktur związku w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Jaśle.

Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął współpracę z podziemnymi strukturami jasielskiej „Solidarności”. Włączył się w kolportaż publikacji niezależnych wydawnictw związkowych i patriotycznych. Ponadto uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, jak również mszach św. za ojczyznę.
W 1989 r. aktywnie włączył się w reaktywację związku w PKS.
Pełnił następujące funkcje związkowe:

  1. Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”;
  2. Delegata na WZD Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”;
  3. Członka Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników PKS NSZZ „Solidarność” Województwa Podkarpackiego.

Wspomniane wyżej funkcje sprawował nieprzerwanie do 2012 r., kiedy uzyskał uprawnienia emerytalne.

W 2016 r. uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność”.

Dodaj komentarz