Niezłomni ziemi jasielskiej.

Muzeum Regionalne w Jaśle zorganizowało spotkanie autorskie z o. dr hab. Zdzisławem Gogolą, franciszkaninem konwentualnym, historykiem, profesorem nadzwyczajnym Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. oraz promocję jego najnowszej książki „Niezłomni ziemi jasielskiej”.

Prelekcja odbyła się 8 listopada 2018 r. (czwartek) w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

Na spotkaniu o. dr hab. Zdzisław Gogola – (pochodzący z pobliskich Ołpin) wygłosił wykład o „Żołnierzach Niezłomnych” w kontekście historycznym.

Wykład o. dr hab. Zdzisława Gogoli:

 

O wydanej swojej książce „Niezłomni ziemi jasielskiej” powiedział, że jest zbiór kwestionariuszy osobowych członków WIN z takich miejscowości jak: Szerzyny, Biecz, Ołpiny, Swoszowa, Żurowa, Olszyny, Rożnowice – pochodzących z zbiorów archiwalnych IPN. Publikacja ma na celu weryfikację tych dokumentów i w związku z tym oczekuje na wszelkie uwagi dot. zawartych w niej informacji.

JM.

Dodaj komentarz