Jasło – 80-te urodziny ks. dr Stanisława Marczaka.

W dniu 5 listopada b.r. o godz 12.00 w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle odbyła się uroczysta Msza Św. dziękczynna za 80 lat życia ks. dr Stanisława Marczaka, b. kapelana jasielskiej Solidarności i Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Mszę Św. odprawił dostojny Jubilat w koncelebrze.

We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ Solidarność i I LO w Jaśle, chór „Soli Deo”, przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Powiatu, członkowie jasielskiej Solidarności i Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle, dawni uczniowie I LO, w którym dostojny Jubilat był katechetą, oraz liczni parafianie.

Na wstępie proboszcz parafii ks. Tadeusz Paszek powitał jubilata.

Ks. Tadeusz Paszek – powitanie Jubilata

 

Następnie życzenia Jubilatowi złożyli Kazimierz Rozenbeiger – prezes naszego Stowarzyszenia i przedstawiciele parafii.

K. Rozenbeiger – życzenia dla Jubilata

 

Kazanie wygłosił ks. prof. Piotr Steczkowski, uczeń ks. dr Marczaka w LO.

Kazanie ks. prof. Piotra Steczkowskiego

 

Na zakończenie ks. dr Marczak podziękował uczestnikom za udział w tej Mszy Św.

Podziękowanie ks. dr Stanisława Marczaka

 

Po Mszy Św. zaproszeni goście udali się do restauracji „Panorama” na obiad, podczas którego przedstawiciele władz Samorządowych i dyrekcja I LO złożyli życzenia dostojnemu Jubilatowi.

J.M.

Ks. dr Stanisław Marczak

Urodził się 31 października 1937 r. w Jaśliskach. W 1955 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. z rąk biskupa Franciszka Bardy.  Po odbyciu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 r. uzyskał tytuł doktora.

W 1974 r. rozpoczął pracę w parafii Św. Stanisława BM w Jaśle, jednocześnie będąc katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Gdy w 1980 r. tworzono pierwsze struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wspierał te działania służąc radą i pomocą. W stanie wojennym zainicjował odprawianie comiesięcznych mszy świętych w Jasielskim „Kościółku” wygłaszając podczas nich homilie przepełnione troską o przyszłość Ojczyzny i godność Polaków. Był w tym czasie
szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

W 1999 r. Uchwałą Rady Miejskiej Jasła otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Jaśle” wspomagając jego działania mające na celu propagowanie historii i działań bieżących NSZZ „Solidarność”.

 

Możesz zobaczyć również:

80 urodziny ks. S. Marczaka – tvj

 

100_4291

 

100_4294

 

100_4297

 

100_4301

 

100_4306

 

100_4307

 

100_4308

 

100_4310

 

100_4313

 

100_4314

 

100_4320

 

100_4322

 

100_4324

 

100_4325

 

100_4330

 

100_4334

 

100_4336

 

100_4344

Foto: J.Nowak

Dodaj komentarz