Kolejne wybory w Stowarzyszeniu Solidarni w Jaśle

W dniu 29.09.2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności ustępującego zarządu przez przewodniczącego Kazimierza Rozenbeigera i sprawozdania komisji rewizyjnej przez Jerzego Leśniaka, zebrani udzielili absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia w składzie:

.     Kazimierz Rozenbeiger – przewodniczący zarządu

.     Jerzy Nowak – zastępca przewodniczącego

.     Irena Wawrzkowicz – sekretarz

.     Kazimierz Poniatowski – członek

oraz komisję rewizyjną w składzie:

.     Jerzy Leśniak – przewodniczący komisji rewizyjnej

.     Henryk Bilski – zastępca przewodniczącego

.     Janusz Miśkowicz – członek

Na zakończenie zebrania omówiono założenia programowe na okres następnej kadencji.

.     J.M.

Dodaj komentarz