Przesłania z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II.

Przesłania z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny  Jana Pawła II.

- Nie sposób zrozumieć Polski bez Chrystusa (Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

- Pozostańcie wierni modlitwie (Warszawa, 3 czerwca 1979 r.)

- Czyńcie pożytek z Krzyża (Częstochowa, 4 czerwca 1979 r.)

- Chrońcie małżeństwa i rodziny przed grzechem (Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.)

- Musi trwać miłość Ojczyzny (Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.)

- Apel jasnogórski naszą modlitwą (Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.)

- Pracujcie nad sobą (Częstochowa, 6 czerwca 1979 r.)

- Przyjmijcie ewangelię cierpienia (Częstochowa, 6 czerwca 1979 r.)

- Chrystus nigdy nie obiecywał lekkiego życia (Częstochowa, 6 czerwca 1979 r.)

- Musicie być mocni zdrową rodziną (Nowy Targ, 8 czerwca 1979r.)

- Niech Chrystus pozostanie dla was „drogą, prawdą i życiem” (Kraków, 8 czerwca 1979 r.)

- Musicie być mocni! Musicie być wierni! (Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

- Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nigdy nie zniechęcili (Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

- Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy (Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

Proszę was (zakończenie homilii w czasie mszy św. odprawianej na Błoniach w Krakowie w dniu

9 czerwca 1979 r.)

- Abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej

mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdywało.

- Abyście od Niego nigdy nie odstąpili.

- Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka.

- Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest „największa”, która wyraziła się przez krzyż,

a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to, Amen

 

Oprac. K.Rozenbeiger

Dodaj komentarz