Tadeusz Górczyk odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

- Bardzo cenię sobie to odznaczenie dlatego, że przy procedurze jego przyznawania nie ma żadnego wniosku składnego przez partie polityczną czy jakąkolwiek organizację. Z wnioskiem występuje sam prezes Instytutu Pamięci Narodowej i oparty jest na materiałach archiwalnych, które znajdują się w zasobach IPN – komentuje Tadeusz Górczyk. – Ja nigdy nie występowałem z żadnymi pretensjami, oczekiwaniami odznaczenia ani z wnioskiem o odszkodowanie do sądu, pomimo tego, że wielu moich kolegów z tamtych czasów to robiło. Dla mnie proszenie o jakiś gest finansowy ze strony państwa, za tamten okres mojej działalności, byłoby poniżające. Uważałem za obraźliwe, że osoba która w tamtym czasie ryzykowała całym swoim życiem, musi występować do sądu i udowadniać, że było to z pobudek patriotycznych. Przyznane mi teraz odznaczenie jest bardzo miłym gestem, zauważeniem, że w tamtym czasie coś ważnego, nie tylko dla naszego kraju,  robiłem i za co ponosiłem konsekwencje przez wiele lat.

Uroczyste wręczenie odznaczenia planowane jest na początek grudnia, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Mariola Mazur – http://www.jaslo4u.pl

 

ps. Okazało się że również Bolesław Potyrała został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Nasze gratulacje..

- Jacek Smagowicz „krzyża” nie przyjął -

J.M.

2 Komentarze Dodaj komentarz

 • Stary Grzyb pisze:

  Szpiegów rosyjskich również p. Komorowski odznaczył.Niewielki to zaszczyt z jego rąk otrzymać odznaczenie. Będzie w godnym siebie towarzystwie.

 • Krzyż Wolności i Solidarności
  9 września 2014

  Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik wręczyła odznaczenia państwowe nadanie przez Prezydenta RP.

  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Wolności i Solidarności, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, a także odznaczenia resortowe otrzymało 30 zasłużonych mieszkańców regionu.

  Uroczystość, która odbyła się 9 września w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie była również okazją do przekazania gratulacji i wręczenia grawertonu dla Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta RP i miał na celu promowanie przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie zdobyło nagrodę w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Wśród odznaczonych znalazł się również przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Bolesław Potyrała. Krzyż ten wręczany jest za działalnośc na rzecz odzyskania wolności i niepodległości oraz praw obywatelskich w okresie do 1989 roku. Przewodniczący Sekcji w tym okresie był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestniczył w działalności podziemnych struktur niepodległościowych, z tego powodu był on również represjonowany i posiada staus pokrzywdzonego przez władze PRL.

  Odznaczenie to jest jednym z najwyższych odznaczeń RP i jest nowym odznaczeniem dlatego też stanowi dla niego najważniejszą nagrodę za pracę na rzecz demokrecji i pracowników, a działalnośc ta jest kontynuowana nadal w strukturach krajowych i lokalnych związku Solidarność oraz w branży Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

  Galeria zdjęć na stronie UW link https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych-2

Dodaj komentarz