Poświęcenie figury błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu dzisiejszym tj. 22.12.2013r. w kościele pw. św. Stanisława w Jaśle odbyło się uroczyste poświęcenie figury błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, które było uwieńczeniem uroczystości, które miały miejsce w ostatnich dniach. Inicjatorami tego przedsięwzięcia było środowisko lokalnej Solidarności oraz Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle, które jest współfundatorem figury. Dzięki staraniom wielu osób to dzieło dziś zostało dokończone podczas uroczystej koncelebry. Mszę św. celebrował ks. prałat Tadeusz Paszek oraz ks. Artur Kostrząb i ks. Grzegorz Krupa.
Podczas poświęcenia figury ks. prałat przedstawił postać i działalność błogosławionego ks. Popiełuszki. Przypomniał także, że kościół św. Stanisława był ostoją Solidarności i ludzi pracy w czasie stanu wojennego, dlatego koniecznym było upamiętnienie jego postaci poprzez ustawienie figury w tym kościele. We mszy św. uczestniczyło wielu członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ, członkowie Stowarzyszenia Solidarni  w Jaśle, a także wierni z jasielskich parafii.

J.N.

Dodaj komentarz