Odszedł śp. Stanisław Galon

Na pierwszym spotkaniu przedstawicieli jasielskich i okolicznych zakładów pracy zaangażowanych w tworzenie nowego Związku (25.X.1980) został wybrany zastępcą przewodniczącego powołanego wówczas Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jaśle. Był delegatem na Zjazd Regionalny i kandydatem do Zarządu Regionu oraz na Zjazd Krajowy.

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w kolportaż niezależnych wydawnictw związkowych i patriotycznych. W okresie 5.XI.1982 – 4.II.1983, jako jeden z sześciu Jaślan, przebywał w Czerwonym Borze, w specjalnym obozie wojskowym dla działaczy „Solidarności”.

 

Po przywróceniu „Solidarności” do jawnego działania ponownie włączył się w działalność Związku na terenie zakładu, a w 1992 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej.

 

W 1998 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie i przewodniczył jasielskiej Delegaturze Zarządu Regionu, sprawując tę funkcję do przedwczesnej śmierci.

 

Był delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 20 – 25.IV.1990 r. w hali Olivii w Gdańsku. W latach 1992 – 1998 był sekretarzem Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, a w kadencji 2006 – 2010 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej Sekcji.

 

Stanisław Galon był przez ponad 30 lat związany z ruchem społecznym, którego wyrazicielem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Był działaczem na szczeblu zakładowym, miejskim, regionalnym, a także krajowym. W tę swoją pracę – misję wkładał cały swój zapał nie szczędząc czasu i energii. Także wtedy, gdy tej energii było mniej, gdy przyszło zmagać się z chorobą. Przez długi czas tych zmagań żył nadzieją powrotu do zdrowia i pracy na rzecz „Solidarności” rozumianej jako działania w obronie praw pracowniczych i pomocy innym, także nie będącym członkami Związku.

 

W Jego pogrzebie, 30.VI.2013, na Nowym Cmentarzu w Jaśle, uczestniczyło liczne grono koleżanek i kolegów z „Solidarności” z Jasła i Regionu Podkarpacie a także z Tarnowa, Rzeszowa, Skarżyska Kamiennej i Warszawy Były poczty sztandarowe z wielu zakładów pracy nie tylko rejonu jasielskiego. Zmarłego żegnała także jasielska Miejsko Kolejowa Orkiestra Dęta oraz władze samorządowe miasta i powiatu z Burmistrzem Jasła Panem Andrzejem Czerneckim. Odprawianiu Mszy Św. przewodniczył ks. dziekan Tadeusz Paszek (z „Kościółka”), homilię wygłosił Kapelan Jasielskiej „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak. W imieniu „Solidarności” Zmarłego pożegnał Pan Tadeusz Majchrowicz – przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, będący także wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Związku.

 

Kazimierz Poniatowski – emerytowany nauczyciel I LO w Jaśle

b. z–ca przew. MKP NSZZ „Solidarność” w Jaśle.

Dodaj komentarz